W obiektywie...

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Litania do Matki Bożej Brzemiennej

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta – módl się za nami.

Maryjo Matko Syna Bożego

Maryjo rozważająca Słowo Boże w swoim sercu

Maryjo cierpiąca pod krzyżem Chrystus

Maryjo przyjmująca nas za swoje dzieci

Maryjo radością napełniona przy Zmartwychwstaniu Chrystusa

Maryjo czuwająca i modląca się w Wieczerniku z Apostołami

Maryjo przeżywająca radość Apostołów z otrzymania Ducha Świętego

Maryjo Matko wszystkich wierzących

 

Maryjo Pani Skępska

Maryjo objawiająca się w Puszczy na przydrożnym kamieniu

Maryjo rozmawiająca z pasterzem

Maryjo obierająca to miejsce na chwałę Boga i dla zbawienia ludzi

Maryjo prosząca o zakonników na stróżów tego miejsca

Maryjo obdarzająca potrzebnymi łaskami

Maryjo skuteczna lekarko w chorobach duszy i ciała

Maryjo, Dziewico Brzemienna

Maryjo opiekunko matek w stanie błogosławionym

Maryjo zaniepokojona losem dzieci nienarodzonych

Maryjo zatroskana o małżeństwa bezdzietne

Maryjo upraszająca u Boga dar macierzyństwa i ojcostwa

Maryjo opiekunko dzieci i młodzieży

Maryjo opiekunko dziewic

Maryjo Matko pięknej miłości

Maryjo Matko Miłosierdzia

Maryjo przytulająca do Serca małżonków po stracie dziecka

Maryjo czule spoglądająca na nas

Maryjo wysłuchująca nasze prośby

Maryjo przychodząca nam z pomocą

Maryjo pomagająca nam na nowo uwierzyć w Boga

Maryjo przywracająca nam nadzieję

Maryjo pomagająca nam odkryć prawdziwą miłość

 

Maryjo wniebowzięta

Maryjo ukoronowana na Królową nieba i ziemi

Królowo świata

Królowo pokoju

Królowo Polski

Królowo Mazowsza i Kujaw

Królowo Ziemi Dobrzyńskiej

Królowo Zakonu Serafickiego

Królowo rodzin

Królowo naszych serc

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W.: I poczęła z Ducha Świętego.

 

Módlmy się: Boże, z Twojej woli za zwiastowaniem anielskim odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało w łonie Najświętszej Maryi Panny, + spraw, aby wspomagało nas wstawiennictwo Dziewicy, + w której Boże macierzyństwo głęboko wierzymy. Przez Chrystusa Pana naszego. W.: Amen.

 

Imprimatur, Ks. Bp Piotr Libera, Płock , 18.01.2016 r. nr 57/2016

 

 

Licznik odwiedzin:

1491172
www.bernardyni.pl www.diecezjaplocka.pl Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Projekt i wykonanie: Ostrowski Michał