W obiektywie...

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Kancelaria

Kancelaria Parafialna Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

Czynna w godzinach:
wtorek  9 00 - 10 00
środa  16 00 - 17 00
czwartek  9 00 - 10 00
piątek  16 00 - 17 00

linialinia

Podstawowe informacje o sakramentach udzielanych w parafii
oraz o pogrzebie:

1. Chrzest Święty

2. Pierwsza Komunia Święta i Spowiedź

3. Bierzmowanie

4. Małżeństwo

Pogrzeb katolicki

linialinia

Dokumenty potrzebne do sakramentów i pogrzebu katolickiego

 
CHRZEST
 • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
 • odpis z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania), data urodzenia
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o możliwości pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej.
 
 
BIERZMOWANIE
 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
 • zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania
 • Indeks
 
 
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
 • metryka chrztu dziecka
 • zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia 1-szej Spowiedzi i Komunii Świętej
 
 
MAŁŻEŃSTWO
 • aktualne metryki chrztu tj. z datą do 6 miesięcy wstecz
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo katechizacji ze szkoły lub Indeks
 • zaświadczenie lub adnotacja w metryce chrzcielnej o Sakramencie Bierzmowania
 • zaświadczenie o ukończeniu katechezy przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z Poradni Rodzin
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne do ślubu konkordatowego) lub akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
 • data pierwszej Komunii Świętej
 • imiona i nazwiska świadków, daty urodzenia i zamieszkanie
 • imię i nazwisko fotografa i kamerzysty
 • przynajmniej na 3 miesiące przed ślubem zgłosić się do kancelarii celem przygotowania aktu ślubu, omówienia dnia i godziny ślubu
 
 
 
POGRZEB KATOLICKI
 • akt zgonu
 • karta zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
 • zgoda własnej parafii, jeśli pogrzeb odbywa się na terenie innej parafii

Licznik odwiedzin:

1491146
www.bernardyni.pl www.diecezjaplocka.pl Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Projekt i wykonanie: Ostrowski Michał