W obiektywie...

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Odpusty

Dniami odpustu w Sanktuarium są:

 • Uroczystość Ofiarowania Pańskiego, tj. 2 lutego.
 • Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, tj. 25 marca.
 • Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Skępskiej, Matki Bożej Brzemiennej, Królowej Mazowsza i Kujaw, tj. 18 maja – w rocznicę koronacji.
 • Uroczystość św. Antoniego z Padwy, tj. 13 czerwca.
 • Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Anielskiej z Porcjunkuli,
  tj. 2 sierpnia.
 • Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, tj. 15 sierpnia.
 • Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, tj. 7 i 8 września podczas najważniejszej uroczystości odpustowej.
 • Uroczystość św. Franciszka z Asyżu, tj. 4 października.
 • Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,
  tj. 8 grudnia.
 • Uroczystość Zesłania Ducha Świętego wraz z tradycyjną oktawą
  – na pamiątkę koronacji - z odpustem zupełnym, udzielonym
  przez bł. papieża Pawła VI.

 

Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. W sakramencie pojednania grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych grzechów, za które szczerze żałuje. Dzięki temu może on osiągnąć wieczne zbawienie.Uzyskane przebaczenie nie uwalnia jednak od kar doczesnych (czasowych), które spotykają nas za życia lub po śmierci w czyśćcu. Uwolnieniu od tych kar służy właśnie obfity skarbiec odpustów Kościoła.

Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.

Rozróżnia się odpusty cząstkowe i zupełne (zależnie od tego, w jakim stopniu uwalniają nas od kary doczesnej). Odpusty te może zyskiwać każdy ochrzczony po spełnieniu odpowiednich warunków dla siebie lub ofiarowywać je za zmarłych.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

 • Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji - zyskuje się odpust cząstkowy)
 • Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna
 • Przyjęcie Komunii świętej
 • Odmówienie modlitwy (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario") w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież. Intencje te są często ogłaszane, m.in. na naszych stronach z kalendarzem na dany miesiąc)
 • Wykonanie czynności związanej z odpustem

Ewentualna spowiedź, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego mogą być wypełnione w ciągu kilku dni przed lub po wypełnieniu czynności, z którą związany jest odpust; między tymi elementami musi jednak istnieć związek.

Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża - tylko jeden odpust zupełny.

Kościół zachęca do ofiarowania odpustów za zmarłych (niekoniecznie muszą być to osoby nam znane, nie musimy wymieniać konkretnego imienia - wystarczy ofiarować odpust w intencji osoby zmarłej, która tego odpustu potrzebuje).

Odpustów (zarówno cząstkowych, jak i zupełnych) nie można ofiarowywać za innych żywych.

Licznik odwiedzin:

1491174
www.bernardyni.pl www.diecezjaplocka.pl Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Projekt i wykonanie: Ostrowski Michał