W obiektywie...

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Sakrament Małżeństwa

Sakrament Małżeństwa

 

Przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego obejmuje trzy etapy:

- przygotowanie dalsze – wychowanie w rodzinie i udział w katechizacji,

- przygotowanie bliższe – katecheza przedmałżeńska (roczna lub skrócona),

- przygotowanie bezpośrednie - katecheza przedślubna - po zgłoszeniu w kancelarii parafialnej zapowiedzi (obejmuje  rozmowę z duszpasterzem  oraz  konsultację w  Parafialnej  Poradni Życia Rodzinnego). 

 

Narzeczeni powinni zgłosić się do ks. Proboszcza (w parafii narzeczonej lub narzeczonego) najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu! 

 

Wymagane są  następujące dokumenty: 

  1. Aktualny (tzn. nie starszy niż 3 miesiące) akt chrztu obojga narzeczonych.
  2. Świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej.
  3. Dowody osobiste narzeczonych.
  4. Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej.
  5. Zaświadczenie z Poradni Rodzin .
  6. W przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego (małżeństwo kanoniczne pociągające za sobą skutki przewidziane w prawie polskim) wymagany jest ważny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa (ważność kończy się po trzech miesiącach od momentu wystawienia).
  7. Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt, w przypadku wdów i wdowców konieczny jest także akt zgonu małżonka.
  8. Imię i nazwisko totografa i kamerzysty.

 

Bezpośrednio do dnia ślubu przygotowują spotkania z Księdzem Proboszczem. Podczas spotkań omawiane są zagadnienia dotyczące znaczenia chrześcijańskiego małżeństwa oraz liturgia tego sakramentu. 

Ważnym elementem jest Sakrament Pojednania – narzeczeni powinni przystąpić do niego dwukrotnie: na początku podjętych przygotowań oraz w przeddzień ślubu.

Licznik odwiedzin:

1534674
www.bernardyni.pl www.diecezjaplocka.pl Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Projekt i wykonanie: Ostrowski Michał