W obiektywie...

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Pierwsza Komunia

Sakrament Eucharystii

 

Dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej w danym roku powinny razem z rodzicami we wrześniu zgłosić się do swojej parafii i przez cały rok uczestniczyć w przygotowaniu do Uroczystości Pierwszo Komunijnej. Rodzice powinni przynieść na to spotkanie świadectwo chrztu i pozwolenie proboszcza na udzielenie sakramentu poza parafią zamieszkania.

 

 

Wymagane dokumenty do przyjęcia Pierwszej Komunii św.:


- akt chrztu świętego
 

Przygotowanie do Pierwszej Komunii św. odbywa się w parafii miejsca zamieszkania. W wyjątkowych sytuacjach może odbyć się w innej parafii po otrzymaniu pisemnej zgody swojego ks. proboszcza.


 

Pierwsza i Rocznica Komunii Świętej

W związku z wprowadzeniem nowej Podstawy Programowej Katechezy Kościoła katolickiego w Polsce niniejszym zarządzam, że od roku 2012/1013 do Pierwszej Komunii Świętej będą przystępowały dzieci z trzeciej klasy szkoły podstawowej.

Dziecko powinno przystępować do tego sakramentu w parafii zamieszkania rodziców.
Aby dziecko mogło być dopuszczone do Pierwszej Komunii Świętej, powinno być odpowiednio przygotowane.

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej obejmuje uczestnictwo dzieci w nauce religii od przedszkola do klasy trzeciej szkoły podstawowej oraz systematyczne uczestnictwo dzieci i ich rodziców w katechezie parafialnej w parafii zamieszkania rodziców.

Stan przygotowania dziecka, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (kan. 914), ocenia proboszcz i decyduje o jego dopuszczeniu.

Natomiast Komunię Rocznicową dzieci przeżywają w klasie czwartej szkoły podstawowej.
Ksiądz proboszcz powinien dołożyć wysiłku, aby dzieci wraz ze swymi rodzinami coraz intensywniej uczestniczyły w liturgii Kościoła.

Licznik odwiedzin:

1534664
www.bernardyni.pl www.diecezjaplocka.pl Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Projekt i wykonanie: Ostrowski Michał