W obiektywie...

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

W obronie życia

Maryja Brzemienna1

 

Każdego 25 dnia miesiąca  sprawowana jest Msza Święta w intencji dzieci poczętych i zagrożonych aborcją o dar narodzin, zdrowia i miłości rodzicielskiej dla nich.

Sanktuarim Najświętszej Maryi Panny Skępskiej, Matki Bożej Brzemiennej, Królowej Mazowsza, Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej włącza się w modlitwę wiernych, którzy pragną ocalić życie.

Pragniemy budować cywilizację miłości, o którą nas prosił w swoim nauczaniu św. Jan Paweł II. Jesteśmy do tego zobowiązani nie tylko przez to, że opiekujemy się Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej, ale i przez fakt, że w Sanktuarium posiadamy relikwie naszego wielkiego rodaka Ojca Świętego Jana Pawła II. Zapraszamy i zachęcamy do wspólnej modlitwy w intencji obrony życia. Ze względu na to, iż nasza parafiia jest pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny - prosimy i zachęcamy do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W naszym Sanktuarium można to uczynić nie tylko 25 marca, ale 25 dnia każdego miesiąca podczas Mszy Świętej sprawowanej w obronie życia.

Modlitwa codzienna

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, ....................) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia .................... w Święto / Uroczystość .................... biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

 Postanawiam:

 odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego

 • codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca
 • przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia:
  • ....................
  • ....................
  • ....................

 1170

  Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania

 • Co to jest duchowa adopcja?
  Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej - radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.
  Do modlitwy można dołaczyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.
 • Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?
  Dodatkowymi postawieniami mogą być na przykład: częsta Spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy, (litanie, nowenny, koronki...).
 • Czy można podejmować duchową adopcję bez dodatkowych postanowień?
  Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.
 • Jak zrodziła się duchowa adopcja?
  Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele OO Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.
 • Jakie są owoce duchowej adopcji?
  Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.
 • Kto może podejmować duchową adopcję.
  Każdy - osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.
 • Ile razy można podjąć duchową adopcję?
  Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.
 • Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia?
  Tak.
 • Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko?
  Duchowa adopcja dotyczy jednego dziecka.
 • Czy wiemy jakiej narodowości będzie dziecko?
  Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.
 • Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy?
  Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców.
 • Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę?
  Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.
 • Czy przerywa się duchową adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas?
  Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa duchową adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.
 • Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych?
  Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.
 • Czy ważna jest duchowa adopcja podjęta przez radio?
  Tak.
 • Czy przyrzeczenia duchowej adopcji muszą być składane w formie uroczystej, wyłącznie w kościele w obecności kapłana?
  Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie.
 • Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniach - chore, niepełnosprawne, w sędziwym wieku?
  Tak. Mogą podejmować prywatnie.
 • W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie?
  Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.
 • Jak krzewić modlitwę duchowej adopcji?
  • pozyskać kilka osób zainteresowanych duchową adopcją,
  • uzyskać zgodę księdza proboszcza na przeprowadzenie przyrzeczeń duchowej adopcji w kościele,
  • skontaktować się z ośrodkami duchowej adopcji, gdzie można uzyskać materiały, pełne informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu przyrzeczeń.

 

Modlitwa o dar potomstwa

Maryja brzemienna 1

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy  w każdą czwartą niedzielę miesiąca o godz. 1500 na Mszę Świętą i Nabożeństwo w intencji małżeństw, które pragną potomstwa o dar macierzyństwa i ojcostwa dla nich oraz w intencji matek, które oczekują na rozwiązanie, o szczęśliwy poród i zdrowie dla dziecka i matki.

 

 W naszym Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej pamiętamy o tych, którzy potrzebują daru modlitwy. Możemy również zaświadczyć, że Matka Boża Brzemienna najlepiej rozumie Was, którzy pragniecie owocu Waszej miłości - dziecka. Zapraszamy, abyście uklękli z wielką wiarą i ufnością przed Maryją, która z czułością i miłością na Was będzie spoglądać. Oddajcie Jej siebie w opiekę i proście o dar potomstwa. Wiele małżeństw tak uczyniło i teraz dziękują za dar rodzicielstwa.

Może i Wy będziecie mogli podzielić się taką radością:

Małżeństwo z Warszawy nie mogło mieć dziecka. Dowiedziało się o Sanktuarium w Skępem i postanowiło wyruszyć z Płocka na pieszą pielgrzymkę. Po powrocie poczęło się im i urodziło dziecko. Po roku szczęśliwi rodzice ponownie szli w pieszej pielgrzymce, już razem z narodzonym dzieckiem, dziękując Matce Bożej i składając jednocześnie świadectwo dokonania się w ich życiu cudu za wstawiennictwem Matki Bożej Brzemiennej – Pani Skępskiej.

Z Kalwarii Zebrzydowskiej przyjechali rodzice z córką i zięciem. Młodzi małżonkowie nie mogli doczekać się potomstwa. W Skępem została odprawiona Msza Św. za wstawiennictwem Matki Bożej Brzemiennej. Niedługo potem urodziła im się córeczka.

Pewna młoda kobieta została poinformowana przez lekarza, że jest bezpłodna i nigdy nie urodzi dziecka. Udała się do Sanktuarium w Skępem i tam pobożnie się modliła. Kobieta zaszła w ciążę i obecnie oczekuje na narodziny wymodlonego dziecka.

Polecamy również Matce Bożej Brzemiennej pod opiekę - matki, które są w stanie błogosławionym i oczekują na rozwiązanie. W sposób szczególny modlimy się za te matki, których ciąża jest zagrożona, aby mogły bezpiecznie i bez problemu urodzić zdrowe dziecko i cieszyć się darem życia.

 

Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy w następujące niedziele

 • 26.01.2020 r. godz. 15.00
 • 23.02.2020 r. godz. 15.00
 • 22.03.2020 r. godz. 15.00
 • 26.04.2020 r. godz. 15.00
 • 24.05.2020 r. godz. 15.00
 • 28.06.2020 r. godz. 15.00
 • 26.07.2020 r. godz. 15.00
 • 23.08.2020 r. godz. 15.00
 • 27.09.2020 r. godz. 15.00
 • 25.10.2020 r. godz. 15.00
 • 22.11.2020 r. godz. 15.00
 • 27.12.2020 r. godz. 15.00

NaProTECHNOLOGY® to nowa nauka zajmująca się zdrowiem ginekologicznym i rozrodczym kobiet.

Stworzona przez prof. Thomasa Hilgersa z Omaha (Nebraska, USA) w odpowiedzi na wydaną w 1968 roku encyklikę Pawła VI „Humanae Vitae”, mówiącą o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego. Rozwój tej nowej nauki był silnie wspierany przez papieża św. Jana Pawła II.

Ukierunkowana na dobrą diagnostykę i skuteczne leczenie, NaProTechnology® korzysta z najnowszych osiągnięć ginekologii, chirurgii i endokrynologii.

Skierowana do kobiet od okresu dojrzewania aż po menopauzę stanowi niezawodną profilaktykę zdrowotną opartą na wystandaryzowanej obserwacji biomarkerów płodności w cyklu miesiączkowym (Systemie Modelu Creighton – stosowanym również jako naturalna metoda regulacji poczęć).

NaProTECHNOLOGY® to dla wielu małżeństw nadzieja na skuteczne diagnozowanie i leczenie problemów z płodnością przy poszanowaniu ich godności. Z dużym powodzeniem oferuje pomoc parom, które wcześniej przystępowały nawet kilkakrotnie do programu sztucznego rozrodu in vitro.

NaProTECHNOLOGY® skutecznie rozwiązuje takie problemy jak:

 • niepłodność
 • poronienia nawykowe
 • zapobieganie porodom przedwczesnym
 • depresja poporodowa
 • bolesne miesiączki
 • zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS)
 • zaburzenia hormonalne
 • endometrioza
 • zespół policystycznych jajników
 • torbiele jajników
 • niewydolność lutealna
 • nieregularne albo nietypowe krwawienia
 • przewlekła wydzielina śluzowa z dróg rodnych kobiety
 • zrosty w obrębie miednicy mniejszej
 • oraz inne zaburzenia zdrowotne

NaProTECHNOLOGY® – przełomowe osiągnięcia

Jest pierwszą nauką dotyczącą zdrowia kobiet, która wiąże planowanie rodziny z monitorowaniem i utrzymaniem płodności kobiet. Opiera się przede wszystkim na trosce o płodność.

NaProTECHNOLOGY® korzysta z Modelu Creighton (CrMS). Opiera się on na biomarkerach umożliwiających łatwe i obiektywne monitorowanie różnych hormonalnych zdarzeń w cyklu miesiączkowym. NaProTracking® dostarcza ważnych informacji. Mogą być one interpretowane zarówno przez kobietę, jak i lekarza, którzy są odpowiednio przeszkoleni w tym systemie.

W przeciwieństwie do powszechnego podejścia do płodności poprzez hamowanie i niszczenie, NaProTECHNOLOGY® współpracuje z układem rozrodczym kobiety. Kiedy układ rozrodczy nie funkcjonuje prawidłowo, NaProTECHNOLOGY® rozpoznaje problem i współpracując z cyklem, przywraca jego prawidłowy stan i podtrzymuje potencjał rozrodczy.

Dzięki NaProTECHNOLOGY® kobiety mają obecnie możliwość poznania i zrozumienia przyczyn objawów, z powodu których odczuwają dyskomfort.

Więcej informacji przeczytacie Państwo na stronach:

www.naprotechnology.pl
www.creightonmodel.pl
www.fccp.pl
www.leczenie-nieplodnosci.pl
www.macierzynstwoizycie.pl/naprotechnologia/
www.naprovita.cal.pl

Zapisz

Rok Życia Konsekrowanego

W każdą sobotę o godz. 640 zapraszamy

do naszego Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej na Liturgię Godzin. 

Wspólnie z Siostrami Służkami odmawiamy Jutrznię.

rzkonsekr2015

 

Dekret Biskupa Płockiego o odpustach w Roku Życia Konsekrowanego

 

Płock, dnia 8 grudnia 2014 r.

 

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

 

L. dz. 2409/2014

 

Mając na względzie duchowe dobro wiernych Diecezji Płockiej oraz kierując się normami zawartymi w dekrecie Penitencjarii Apostolskiej „O ustanowieniu warunków potrzebnych dla zyskania daru Odpustów w ciągu Roku Życia Konsekrowanego” z dnia 23 listopada 2014 r., postanawiam:

 

1. Miejscami świętymi za nawiedzenie których można uzyskać odpust zupełny w Roku Życia Konsekrowanego będą:

 

Bazylika Katedralna w Płocku

 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

 

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Skepskiej w Skępem

 

Sanktuarium w Oborach

 

Sanktuarium  w Sierpcu

 

Sanktuarium w Przasnyszu

 

Sanktuarium w Czerwińsku

 

Kościół klasztorny Ojców Kapucynów w Zakroczymiu

 

Odpust zupełny w tych miejscach uzyskują wierni, którzy, we wszystkie dni Roku Życia Konsekrowanego, publicznie odmówią Liturgię Godzin lub przynajmniej przez odpowiedni okres czasu oddadzą się pobożnym rozważaniom, które powinny być zakończone Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary w jakiejkolwiek prawnej formule oraz pobożnymi wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny.

 

2. Dniami diecezjalnymi poświęconymi życiu konsekrowanemu, w których można uzyskać odpust zupełny będą:

 

Święto Ofiarowania Pańskiego – 2 lutego 2015 r.

 

Niedziela Miłosierdzia Bożego – 12 kwietnia 2015r.

 

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca 2015 r.

 

Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu (niedziela) – 4 października 2015 r.

 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – 22 listopada 2015 r.

 

Święto Ofiarowania Pańskiego – 2 lutego 2016 r.

 

Odpust zupełny w tych dniach uzyskują wierni, którzy w jakimkolwiek kościele parafialnym lub kaplicy, spełnią warunki zwykłe, a więc odbędą sakramentalną spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią modlitwę w intencjach Ojca Świętego.

 

Niniejszy dekret obowiązuje przez cały okres Roku Życia Konsekrowanego.

 

Niech Pan błogosławi wszystkim, którzy korzystać będą z łaski odpustów.

 

† Piotr Libera
Biskup Płocki

 

Pielgrzymka pokutna

 

 

 

 

Od Matki Bożej Brzemiennej do Matki Bożej Bolesnej w każdym miesiącu wyrusza na pielgrzymkowy szlak z soboty na niedzielę nocna pielgrzymka pokutna. Przed rozpoczęciem pielgrzymki można skorzystać z sakramentu pojednania.
O godz. 2100 rozpoczyna się Msza Święta w intencji zgromadzonych Pątników. Przez całą noc wędrowania do Sanktuarium w Oborach będziemy zanosić do Chrystusa przez wstawiennictwo Jego Matki nasze prośby i dziękczynienia.

 

Pielgrzymi szlak wynosi 22 km.

Na kolejne pielgrzymowania zapraszamy:

 

25.01.2020 - czuwanie

22.02.2020 

28.03.2020 

25.04.2020 

23.05.2020 

20.06.2020 

25.07.2020 

22.08.2020 

26.09.2020 

24.10.2020 

28.11.2020 

19.12.2020 

 

 

 

 • Dzisiaj-Sanktuarium-w-Oborach

Informacji udzielają i zapisy prowadzą:

pan Mirosław - 692 507 026

pani Maria - 530 539 509

pani Grażyna - 516 862 006

Zapisz

Zapisz

Licznik odwiedzin:

1534670
www.bernardyni.pl www.diecezjaplocka.pl Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Projekt i wykonanie: Ostrowski Michał