W obiektywie...

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Osób chorych o łaskę zdrowia

Matko Boża Skępska, której cudowna figura stanowi wotum za łaskę odzyskania zdrowia, a zarazem nadzieję i materialny dowód dla wszystkich chorych, którzy w tym miejscu proszą o Twoje wstawiennictwo przed Synem. Przyczyń się swymi modlitwami za mną, i jeżeli taka jest wola Boża, dopomóż mi odzyskać utracone zdrowie. Pragnę tej łaski z całego serca i głęboko wierzę, Cudowna Lekarko ludzkich dusz i ciał, że nie opuścisz mnie w tak ciężkim doświadczeniu. Ty rozumiesz moje cierpienia i ufne wołanie; znasz moje plany i wiesz, jak wiele jeszcze chcę uczynić. Nie pozwól mi załamać się w chorobie, ale naucz cierpliwego znoszenia przeciwności. W Twe matczyne dłonie składam moje życie, a krzyż swojego cierpienia ofiarowuję Twojemu Synowi jako wynagrodzenie za popełnione grzechy i proszę, miej mnie w swojej opiece. Amen.

Panienko Skępska

Panienko Skępska Łask Bożych Pełna,

Matko bez skazy Miłością Brzemienna.

Wybrałaś miejsce gdzie polskie plemię,

By przynieść Zbawcę na naszą ziemię.

 

I Byłaś z nami w czas upodlenia,

I Łagodziłaś nasze cierpienia.

I Dom Boży Tobie zniszczono,

Koronę ze Świętej Głowy skradziono.

 

A Ty Trwasz z nami w doli, niedoli,

Pomagasz przeżyć wszystko, co boli.

Dajesz nadzieję pragnącym dziecięcia,

By doświadczyli cudu poczęcia.

 

Królowo Mazowsza i Kujaw, O Skępska Pani,

Proszą Cię dzisiaj Twoi Poddani.

Módl się za nami i dodaj siły,

Byśmy odważnie życia bronili.

 

I kiedy niebezpieczeństwo znowu się zbliża,

Nie pozwolimy obrażać Krzyża.

Lecz z Krzyżem w dłoni i sercem czystym,

Wiary bronili w Kraju Ojczystym.

 

Królowo nasza przez lud kochana,

Trzykrotnie w dziejach koronowana.

Spraw, byśmy zawsze wielbić Cię mogli,

Odważnie, szczerze jak ludzie wolni.

 

 

Autor tekstu:

Irena Kochanowska


Panienko Skępska

słowa: Irena Kochanowska

melodia: Igor Jankowski

1. Panienko Skępska, łask Bożych Pełna,

Matko bez skazy Miłością Brzemienna.

Wybrałaś miejsce gdzie polskie plemię,

By przynieść Zbawcę na naszą ziemię.

Refren: Mazowsza i Kujaw Potężna Królowo,o Skępska Pani, prosimy Cię:

Otaczaj opieką ubogich, maluczkich i za poddanych swych Ty się módl, Ty się módl.

2. I byłaś z nami w czas upodlenia,  

I łagodziłaś nam nasze cierpienia.

I choć Dom Boży Tobie zniszczono,

Koronę z Świętej Głowy skradziono.

 

Refren: Mazowsza i Kujaw Potężna Królowo,o Skępska Pani, prosimy Cię:

 

Otaczaj opieką ubogich, maluczkich i za poddanych swych Ty się módl, Ty się módl.

3. A Ty trwasz z nami w doli, niedoli,

Pomagasz przeżyć nam wszystko co boli.

Nadzieję dajesz pragnącym dziecięcia,

By doświadczyli cudu poczęcia.

 

Refren: Mazowsza i Kujaw Potężna Królowo,o Skępska Pani, prosimy Cię:

 

Otaczaj opieką ubogich, maluczkich i za poddanych swych Ty się módl, Ty się módl.

4. W tych czasach trudnych, gdy zło osacza,

I w postaciach różnych do życia wkracza.

My z krzyżem w dłoni i sercem czystym,

Obrońmy wiarę w Kraju Ojczystym.

 

Refren: Mazowsza i Kujaw Potężna Królowo,o Skępska Pani, prosimy Cię:

 

Otaczaj opieką ubogich, maluczkich i za poddanych swych Ty się módl, Ty się módl.

5. Królowo nasza, przez lud kochana,

Trzykrotnie w dziejach ukoronowana.

Spraw byśmy zawsze uwielbiać Cię mogli,

Odważnie, szczerze jak ludzie wolni.

 

Refren: Mazowsza i Kujaw Potężna Królowo,o Skępska Pani, prosimy Cię:

 

Otaczaj opieką ubogich, maluczkich i za poddanych swych Ty się módl, Ty się módl.

 

W obronie życia

Maryja Brzemienna1

 

Każdego 25 dnia miesiąca  sprawowana jest Msza Święta w intencji dzieci poczętych i zagrożonych aborcją o dar narodzin, zdrowia i miłości rodzicielskiej dla nich.

Sanktuarim Najświętszej Maryi Panny Skępskiej, Matki Bożej Brzemiennej, Królowej Mazowsza, Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej włącza się w modlitwę wiernych, którzy pragną ocalić życie.

Pragniemy budować cywilizację miłości, o którą nas prosił w swoim nauczaniu św. Jan Paweł II. Jesteśmy do tego zobowiązani nie tylko przez to, że opiekujemy się Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej, ale i przez fakt, że w Sanktuarium posiadamy relikwie naszego wielkiego rodaka Ojca Świętego Jana Pawła II. Zapraszamy i zachęcamy do wspólnej modlitwy w intencji obrony życia. Ze względu na to, iż nasza parafiia jest pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny - prosimy i zachęcamy do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W naszym Sanktuarium można to uczynić nie tylko 25 marca, ale 25 dnia każdego miesiąca podczas Mszy Świętej sprawowanej w obronie życia.

Modlitwa codzienna

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, ....................) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia .................... w Święto / Uroczystość .................... biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

 Postanawiam:

 odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego

 • codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca
 • przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia:
  • ....................
  • ....................
  • ....................

 1170

  Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania

 • Co to jest duchowa adopcja?
  Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej - radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.
  Do modlitwy można dołaczyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.
 • Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?
  Dodatkowymi postawieniami mogą być na przykład: częsta Spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy, (litanie, nowenny, koronki...).
 • Czy można podejmować duchową adopcję bez dodatkowych postanowień?
  Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.
 • Jak zrodziła się duchowa adopcja?
  Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele OO Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.
 • Jakie są owoce duchowej adopcji?
  Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.
 • Kto może podejmować duchową adopcję.
  Każdy - osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.
 • Ile razy można podjąć duchową adopcję?
  Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.
 • Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia?
  Tak.
 • Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko?
  Duchowa adopcja dotyczy jednego dziecka.
 • Czy wiemy jakiej narodowości będzie dziecko?
  Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.
 • Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy?
  Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców.
 • Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę?
  Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.
 • Czy przerywa się duchową adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas?
  Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa duchową adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.
 • Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych?
  Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.
 • Czy ważna jest duchowa adopcja podjęta przez radio?
  Tak.
 • Czy przyrzeczenia duchowej adopcji muszą być składane w formie uroczystej, wyłącznie w kościele w obecności kapłana?
  Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie.
 • Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniach - chore, niepełnosprawne, w sędziwym wieku?
  Tak. Mogą podejmować prywatnie.
 • W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie?
  Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.
 • Jak krzewić modlitwę duchowej adopcji?
  • pozyskać kilka osób zainteresowanych duchową adopcją,
  • uzyskać zgodę księdza proboszcza na przeprowadzenie przyrzeczeń duchowej adopcji w kościele,
  • skontaktować się z ośrodkami duchowej adopcji, gdzie można uzyskać materiały, pełne informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu przyrzeczeń.

 

Modlitwa o dar potomstwa

Maryja brzemienna 1

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy  w każdą czwartą niedzielę miesiąca o godz. 1500 na Mszę Świętą i Nabożeństwo w intencji małżeństw, które pragną potomstwa o dar macierzyństwa i ojcostwa dla nich oraz w intencji matek, które oczekują na rozwiązanie, o szczęśliwy poród i zdrowie dla dziecka i matki.

 

 W naszym Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej pamiętamy o tych, którzy potrzebują daru modlitwy. Możemy również zaświadczyć, że Matka Boża Brzemienna najlepiej rozumie Was, którzy pragniecie owocu Waszej miłości - dziecka. Zapraszamy, abyście uklękli z wielką wiarą i ufnością przed Maryją, która z czułością i miłością na Was będzie spoglądać. Oddajcie Jej siebie w opiekę i proście o dar potomstwa. Wiele małżeństw tak uczyniło i teraz dziękują za dar rodzicielstwa.

Może i Wy będziecie mogli podzielić się taką radością:

Małżeństwo z Warszawy nie mogło mieć dziecka. Dowiedziało się o Sanktuarium w Skępem i postanowiło wyruszyć z Płocka na pieszą pielgrzymkę. Po powrocie poczęło się im i urodziło dziecko. Po roku szczęśliwi rodzice ponownie szli w pieszej pielgrzymce, już razem z narodzonym dzieckiem, dziękując Matce Bożej i składając jednocześnie świadectwo dokonania się w ich życiu cudu za wstawiennictwem Matki Bożej Brzemiennej – Pani Skępskiej.

Z Kalwarii Zebrzydowskiej przyjechali rodzice z córką i zięciem. Młodzi małżonkowie nie mogli doczekać się potomstwa. W Skępem została odprawiona Msza Św. za wstawiennictwem Matki Bożej Brzemiennej. Niedługo potem urodziła im się córeczka.

Pewna młoda kobieta została poinformowana przez lekarza, że jest bezpłodna i nigdy nie urodzi dziecka. Udała się do Sanktuarium w Skępem i tam pobożnie się modliła. Kobieta zaszła w ciążę i obecnie oczekuje na narodziny wymodlonego dziecka.

Polecamy również Matce Bożej Brzemiennej pod opiekę - matki, które są w stanie błogosławionym i oczekują na rozwiązanie. W sposób szczególny modlimy się za te matki, których ciąża jest zagrożona, aby mogły bezpiecznie i bez problemu urodzić zdrowe dziecko i cieszyć się darem życia.

 

Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy w następujące niedziele

 • 26.01.2020 r. godz. 15.00
 • 23.02.2020 r. godz. 15.00
 • 22.03.2020 r. godz. 15.00
 • 26.04.2020 r. godz. 15.00
 • 24.05.2020 r. godz. 15.00
 • 28.06.2020 r. godz. 15.00
 • 26.07.2020 r. godz. 15.00
 • 23.08.2020 r. godz. 15.00
 • 27.09.2020 r. godz. 15.00
 • 25.10.2020 r. godz. 15.00
 • 22.11.2020 r. godz. 15.00
 • 27.12.2020 r. godz. 15.00

NaProTECHNOLOGY® to nowa nauka zajmująca się zdrowiem ginekologicznym i rozrodczym kobiet.

Stworzona przez prof. Thomasa Hilgersa z Omaha (Nebraska, USA) w odpowiedzi na wydaną w 1968 roku encyklikę Pawła VI „Humanae Vitae”, mówiącą o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego. Rozwój tej nowej nauki był silnie wspierany przez papieża św. Jana Pawła II.

Ukierunkowana na dobrą diagnostykę i skuteczne leczenie, NaProTechnology® korzysta z najnowszych osiągnięć ginekologii, chirurgii i endokrynologii.

Skierowana do kobiet od okresu dojrzewania aż po menopauzę stanowi niezawodną profilaktykę zdrowotną opartą na wystandaryzowanej obserwacji biomarkerów płodności w cyklu miesiączkowym (Systemie Modelu Creighton – stosowanym również jako naturalna metoda regulacji poczęć).

NaProTECHNOLOGY® to dla wielu małżeństw nadzieja na skuteczne diagnozowanie i leczenie problemów z płodnością przy poszanowaniu ich godności. Z dużym powodzeniem oferuje pomoc parom, które wcześniej przystępowały nawet kilkakrotnie do programu sztucznego rozrodu in vitro.

NaProTECHNOLOGY® skutecznie rozwiązuje takie problemy jak:

 • niepłodność
 • poronienia nawykowe
 • zapobieganie porodom przedwczesnym
 • depresja poporodowa
 • bolesne miesiączki
 • zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS)
 • zaburzenia hormonalne
 • endometrioza
 • zespół policystycznych jajników
 • torbiele jajników
 • niewydolność lutealna
 • nieregularne albo nietypowe krwawienia
 • przewlekła wydzielina śluzowa z dróg rodnych kobiety
 • zrosty w obrębie miednicy mniejszej
 • oraz inne zaburzenia zdrowotne

NaProTECHNOLOGY® – przełomowe osiągnięcia

Jest pierwszą nauką dotyczącą zdrowia kobiet, która wiąże planowanie rodziny z monitorowaniem i utrzymaniem płodności kobiet. Opiera się przede wszystkim na trosce o płodność.

NaProTECHNOLOGY® korzysta z Modelu Creighton (CrMS). Opiera się on na biomarkerach umożliwiających łatwe i obiektywne monitorowanie różnych hormonalnych zdarzeń w cyklu miesiączkowym. NaProTracking® dostarcza ważnych informacji. Mogą być one interpretowane zarówno przez kobietę, jak i lekarza, którzy są odpowiednio przeszkoleni w tym systemie.

W przeciwieństwie do powszechnego podejścia do płodności poprzez hamowanie i niszczenie, NaProTECHNOLOGY® współpracuje z układem rozrodczym kobiety. Kiedy układ rozrodczy nie funkcjonuje prawidłowo, NaProTECHNOLOGY® rozpoznaje problem i współpracując z cyklem, przywraca jego prawidłowy stan i podtrzymuje potencjał rozrodczy.

Dzięki NaProTECHNOLOGY® kobiety mają obecnie możliwość poznania i zrozumienia przyczyn objawów, z powodu których odczuwają dyskomfort.

Więcej informacji przeczytacie Państwo na stronach:

www.naprotechnology.pl
www.creightonmodel.pl
www.fccp.pl
www.leczenie-nieplodnosci.pl
www.macierzynstwoizycie.pl/naprotechnologia/
www.naprovita.cal.pl

Zapisz

Licznik odwiedzin:

1086039
www.bernardyni.pl www.diecezjaplocka.pl Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Projekt i wykonanie: Ostrowski Michał