W obiektywie...

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

 Photographee.eu/Fotolia.com

 

1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Nie mniej jednak w tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając ten "płomyk nadziei", wierząc, że już cieszą się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego. Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.

Kształtowanie się uroczystości

W początkach chrześcijaństwa, w obawie przed bałwochwalstwem, nie oddawano czci nikomu ze stworzeń, ani ludziom, ani aniołom. Oddawano cześć jedynie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. W Nowym Testamencie zauważamy pochwałę jaką sam Pan Jezus daje św. Janowi Chrzcicielowi, cześć z jaką wyraża się św. Paweł w listach do Rzymian i Hebrajczyków o Abrahamie i Melchizedeku. 

Najpierw przedmiotem kultu stała się Najświętsza Maryja Panna, jako Matka Syna Bożego. Zaczęto wznosić kościoły ku Jej czci, Kościół zaczął ustanawiać święta i układał modlitwy oraz pieśni o Matce Bożej. W tym samym czasie zauważamy też kult św. Michała Archanioła. Krwawe prześladowania Kościoła w I w. rozbudziły także kult męczenników. Dzień ich zgonu uważano za dzień ich narodzin dla nieba. Dlatego już od V w. kult prywatny przerodził się w urzędowy, powszechny. 13 maja 608 r. papież Bonifacy IV, rzymską świątynie pogańską, ku czci zwłaszcza nieznanych bóstw (Panteon), poświęcił Matce Bożej i świętym męczennikom. W VIII w. papież Grzegorz III w kościele św. Piotra otworzył kaplicę poświęconą Wszystkim Świętym, nie tylko męczennikom. W Anglii pojawiło się święto Wszystkich Świętych w połowie VIII w. obchodzone 1 listopada. Święto poprzedzone było wigilią, a od XV w. otrzymało także oktawę. Reforma z 1955 r. usunęła wigilię i oktawę. Natomiast papież Jan XI w 935 r. ustanowił osobne święto ku czci Wszystkich Świętych, wyznaczając je na dzień 1 listopada. Tak więc uroczystość Wszystkich Świętych ma już ponad tysiącletnią tradycję i przypomina nam przede wszystkim tych Świętych Pańskich "z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków" (por. Ap 7, 9), którzy nie mają swoich osobnych wspomnień w roku liturgicznym. W ciągu wieków Kościół ubogacił kult świętych. Stawiał im posągi, malował ich obrazy, budował ku ich czci świątynie (np. kościół Sióstr Benedyktynek pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Drohiczynie) i ołtarze, ułożył szereg modlitw i pieśni religijnych ku ich czci, jak też ułożył teksty liturgiczne do Mszy św. i kapłańskich pacierzy - Liturgii Godzin. 

Kult Świętych pomnaża cześć Pana Boga. Świętych Pańskich czcimy ze względu na Pana Boga, którego oni "reprezentują". Tak więc nie bezpośrednio, lecz pośrednio przez nich kierujemy kult ku Panu Bogu. Kościół oddaje cześć świętym w różnym stopniu. I tak na pierwszym miejscu stawia Najświętszą Maryję Pannę, następnie świętych: Józefa i Jana Chrzciciela, dalej Apostołów, wśród których Święci Piotr i Paweł mają uprzywilejowane miejsce. Najwięcej jest świętych lokalnych, którzy odbierają szczególną cześć: w zakonie, w narodzie, w państwie czy w diecezji, gdzie się wsławili męczeństwem za wiarę lub niezwykłą cnotą.

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół obchodzi 2 listopada i w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej "zaduszkami". To wspomnienie wprowadził opat benedyktynów w Cluny we Francji, św. Odilon (Odylon). On to w 998 r. zarządził modlitwy za dusze wszystkich zmarłych w dniu 2 listopada. Termin ten i sama idea szybko rozprzestrzeniły się we Francji, Anglii, Niemczech, Italii. W XIII w. zwyczaj ten w Kościele rzymskim stał się powszechny. 

W XV w. wytworzył się u dominikanów w Wanencji zwyczaj ofiarowania w dniu 2 listopada trzech Mszy św. przez jednego kapłana. Papież Benedykt XIV w 1748 r. rozszerzył ten zwyczaj na całą Hiszpanię. W 1915 r., podczas I wojny światowej, papież Benedykt XV na prośbę opata - prymasa benedyktynów pozwolił kapłanom całego Kościoła odprawić w tym dniu trzy Msze św. Jedną w intencji przyjętej od wiernych, drugą w intencji wszystkich wiernych zmarłych, a trzecią w intencji papieża. Zwyczaj ten nie jest traktowany jako obowiązek. 

Kościół w tym dniu wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu. Chodzi więc o których nie mogą wejść do nieba, gdyż mają pewne długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości. Prawdę o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił jako dogmat na soborze w Lyonie w 1274 r. i na XXV sesji Soboru Trydenckiego (1545-1563), w osobnym dekrecie o czyśćcu. Sobór Trydencki orzekł prawdę, że duszom w czyśćcu możemy pomagać. Cała wspólnota Kościoła przychodzi z pomocą duszom czyśćcowym zanosząc w tym dniu prośby przed tron Boży. Aby przyjść z pomocą zmarłym pokutującym w czyśćcu, żyjący mogą w tych dniach uzyskać i ofiarować odpusty zupełne. 

Nabożeństwo do dusz czyśćcowych było i jest bardzo żywe. Świadczą o tym uroczyście urządzane pogrzeby, często zamawiane Msze św. w intencji zmarłych, w Kościele rzymskim powszechne są Msze św. gregoriańskie (30 Mszy św. po kolei przez 30 dni). W Polsce istnieje nawet zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, założone przez błogosławionego o. Honorata Koźmińskiego - kapucyna.

Józef Rydzewski

Peregrynacja relikwii św. Stanisława Kostki

kostka

PLAN NAWIEDZENIA RELIKWII ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
W PARAFII OO. BERNARDYNÓW PW. ZWIASTOWANIA NMP
W SKĘPEM

 

Niedziela, 21 października 2018

Około godz. 15.00 - przewiezienie relikwii z kościoła Miłosierdzia Bożego w Skępem do kaplicy w Hucie

15.30 - Msza św. w Hucie i uczczenie relikwii św. Stanisława

17.15 - Powitanie relikwii w kościele OO. Bernardynów w Skępem

17.30 - Uroczysta Msza św.

Po jej zakończeniu

 • Różaniec "ze św. Stanisławem Kostką"
 • Akt oddania Bogu dzieci i młodzieży za wstawiennictwem św. Stanisława Kostki
 • Litania do św. Stanisława Kostki
 • Błogosławieństwo relikwiami, które następnie będą podane wiernym do ucałowania
 • Czas na prywatną modlitwę w ciszy przy relikwiach Świętego
 • Apel Maryjny
 • Zasłonięcie Cudownej Figury Matki Bożej Skępskiej

Poniedziałek, 22 października 2018

7.00 - Odsłonięcie Cudownej Figury i Msza św. oraz ucałowanie relikwii

8.00 - Msza św. oraz ucałowanie relikwii

9.00 - Przeniesienie relikwii Świętego do domu zakonnego Sióstr Służek

12.00 - Modlitwa Anioł Pański i powrót relikwii do kościoła

12.30 - Droga krzyżowa "ze św. Stanisławem Kostką" na krużgankach klasztornych

Po jej zakończeniu

 • Czuwanie przy relikwiach - Rodzina Żywego Różańca, Franciszkański Zakon Świeckich, Asysta Procesyjna, Rada Parafialna

14.30 - Msza św. z kazaniem oraz pożegnanie relikwii św. Stanisława Kostki, które zostaną przewiezione do parafii Ligowo

 

Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu całe rodziny, nauczycieli, władze, wszystkich rozumiejących, że przyszłość naszej Ojczyzny i Kościoła zależy od tego, jakie serca, jakie sumienia i umysły kształtujemy w młodym pokoleniu Polaków.

Niech każdy z nas znajdzie choćby chwilkę, aby spotkać się ze świętym Stanisławem Kostką.

 

Październik miesiącem Różańca Świętego

rozaniec

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE, KTÓRE SĄ ODPRAWIANE W NASZYM SANKTUARIUM W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU CODZIENNIE O GODZ. 17.00

 

"Najświętsza Maryja Dziewica w czasach, w których żyjemy, nadała tej modlitwie szczególną wartość. Niezależnie od tego z jakimi problemami się borykamy: stałymi bądź tymczasowymi, czy dotyczą życia publicznego czy prywatnego, każdy z nich może rozwiązać różaniec. Nie ma trudności, która nie zostałaby wyjaśniona przez tę modlitwę" - świeta Łucja dos Santos z Fatimy

 

 

"Różaniec to broń pozwalająca zwyciężyć demony i utrzymująca cię z dala od grzechu… Jeśli pragniecie, by w waszych sercach, domach, krajach zagościł pokój, gromadźcie się wspólnie i odmawiajcie różaniec, zawsze bez względu na to jak jesteście utrudzeni" - bł. Papież Pius IX

 

Program uroczystości odpustowych 7-8 września 2019

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ODPUST DO NASZEGO SANKTUARIUM

 

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWYCH
KU CZCI NARODZENIA NMP
W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ SKĘPSKIEJ
7-8 września 2019 r.

 

Sobota - 7 września

Godz. 1800 - rozpoczęcie uroczystości odpustowych

 • Powitanie Pielgrzymów
 • Nieszpory Maryjne z kazaniem pod przewodnictwem Sekretarza Prowincji OO. Bernardynów - o. Marcelego Gęśli OFM
  z Kalwarii Zebrzydowskiej

Godz. 1915

 • Występ zespołu: Beata i Tomek - Duet muzyczny

Godz. 2100

 • Msza św. z kazaniem i błogosławieństwem Rodzin

Po Mszy św. około godz. 2215

 • Zasłonięcie cudownej figury Matki Bożej Skępskiej
 • Procesja z kopią cudownej figury do Borku
 • Różaniec (prosimy o przyniesienie świec na procesję)

Niedziela - 8 września

Godz. 630

 • Odsłonięcie cudownej figury Matki Bożej Skępskiej
 • Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

Godz. 700

 • Msza św. z kazaniem w intencji żyjących i zmarłych Dobrodziejów Sanktuarium

Godz. 830

 • Msza św. z kazaniem w intencji Chorych

Godz. 1000

 • Msza św. z kazaniem w intencji Dzieci i Matek oczekujących potomstwa
 • Po Mszy św. błogosławieństwo małych Dzieci i Matek oczekujących potomstwa

Godz. 1115

 • Koronka do Miłosierdzia Bożego (przy ołtarzu polowym)

Godz. 1130 SUMA ODPUSTOWA
pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Stanisława Stefanka z Łomży

Godz. 1700 - zakończenie uroczystości odpustowych

 • Nieszpory Maryjne i procesja z figurą Matki Bożej Skępskiej,
  a następnie Msza św.

Godz. 2000 - Apel Maryjny

 

 

 

 

 

Kaznodzieja odpustowy - o. Ekspedyt Osiadacz OFM
z Kalwarii Zebrzydowskiej

------------------------------------------------------------------------------

 

 

KAPLICA W BORKU

Sobota - 7 września

Około godz. 2245 (po przybyciu procesji z kopią cudownej figury Matki Bożej Skępskiej) - Msza św. z kazaniem w intencji Ojczyzny

 

 

Niedziela - 8 września

Godz. 600 - 800

 • Msze św. pielgrzymkowe

Godz. 900

 • Msza św. z kazaniem w intencji Ojca Świętego
 • Po Mszy św. procesja z figurą Matki Bożej Skępskiej do kościoła głównego

Licznik odwiedzin:

1045621
www.bernardyni.pl www.diecezjaplocka.pl Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Projekt i wykonanie: Ostrowski Michał