W obiektywie...

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Odpust 7-8 września

PROGRAM UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWYCH
KU CZCI NARODZENIA N.M.P.

Sanktuarium
Najświętszej Maryi Panny Skępskiej

7 - 8 września 2015 r.

 

Poniedziałek - 7 września

 

godz. 18 00 – rozpoczęcie uroczystości odpustowych

 • Powitanie pielgrzymów.
 • Nieszpory Maryjne z kazaniem pod przewodnictwem
  O. Dobrosława Kopysteryńskiego OFM – Prowincjała z Ukrainy

 

godz. 19 15 – Występ zespołu: Beata i Tomek – Duet muzyczny

 

godz. 21 00

 • Msza Święta z kazaniem i błogosławieństwem rodzin

 

Po Mszy Świętej około godz. 22 15

 • Zasłonięcie cudownej figury Matki Bożej Skępskiej
 • Procesja z kopią cudownej figury do Borku
 • Różaniec (prosimy o przyniesienie świec na procesję)
 •  

 

Wtorek - 8 września

 

godz. 6 30

 • Odsłonięcie cudownej figury Matki Bożej Skępskiej
 • Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

 

godz. 7 00

 • Msza Święta z kazaniem w intencji żyjących i zmarłych
  dobrodziejów sanktuarium.

 

godz. 8 30

 • Msza Święta z kazaniem w intencji chorych

 

godz. 10 00

 • Msza Święta z kazaniem w intencji dzieci i matek
  oczekujących potomstwa
 • po Mszy Świętej błogosławieństwo małych dzieci
  i matek oczekujących potomstwa

 

godz. 11 15 Koronka do Miłosierdzia Bożego

 

 godz. 11 30 - SUMA ODPUSTOWA

pod przewodnictwem
ks. bpa Antoniego Pacyfika Dydycza OFMCap
z
Drohiczyna, który wygłosi Słowo Boże

 

 godz. 17 00 - zakończenie uroczystości odpustowych

 

 • Nieszpory Maryjne i procesja z figurą Matki Bożej Skępskiej,
  a następnie Msza Święta

 

 KAPLICA W BORKU

 

Poniedziałek - 7 września

ok. godz. 22 45

 • po przybyciu procesji z kopią cudownej figury Matki Bożej Skępskiej
 • Msza Święta z kazaniem w intencji Ojczyzny

 

Wtorek - 8 września

godz. 6 00 – 7 00

 • Msze Święte pielgrzymkowe

 

godz. 8 30

 • Msza Święta z kazaniem w intencji Ojca Świętego
 • po Mszy Świętej procesja z figurą Matki Bożej Brzemiennej – Pani Skępskiej do kościoła głównego
  (w procesji wezmą udział strażacy i orkiestra)

 

Kaznodzieja odpustowy:
o. Dobrosław Kopysteryński OFM – Prowincjał z Ukrainy

 

Zapraszają Ojcowie Bernardyni ze Skępego

 

Dziękczynienie

dziekczynienie1

 

 

 

 

W niedzielę 31 maja br. dziękowaliśmy Matce Bożej Brzemiennej naszej Pani Skępskiej, Królowej Mazowsza i Kujaw za to, że mogliśmy przeżyć Jubileusz 260. rocznicy koronacji Jej wizerunku. Po Nabożeństwie Majowym i odnowieniu Zawierzenia Maryi przeszliśmy w procesji z kopią cudownej figury Matki Bożej Skępskiej do Sanktuarium, gdzie została odprawiona Msza Święta dziękczynna.

 


Czytaj więcej...

Konkurs plastyczny

Jubileuszowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i rodziców pt. ,,Moja Skępska Królewna” zorganizowany przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem oraz Klasztor OO. Bernardynów w Skępem został rozstrzygnięty, a oto wyniki:

I miejsce
- Martyna Drożyńska (rodzic Wioletta Drożyńska)
- Julia i Wiktor Kępińscy (rodzice Aneta i Marek Kępińscy)

II miejsce
- Mikołaj Pietrzakowski
- Patryk i Marcel Ziemińscy (rodzic Grażyna Ziemińska)

III miejsce
- Natalia Redecka (rodzic Anna Redecka)
- Zuzanna Janiak (rodzic Aleksandra Skibicka)
- Mateusz Rybacki (rodzic Sylwia Rybacka)
- Kacper Ozimek (rodzic Marzena Ozimek)

Wyróżnienia
- Jakub Bartoszewicz
- Sebastian Miler
- Piotr Wysokiński (rodzic Marzena Wysokińska)
- Dominik i Adam Jabłońscy (rodzic Magdalena Jabłońska)
- Klara Rutkowska (rodzic Joanna Rutkowska)
- Hanna Jakubowska (rodzice Angelika Włodarska, Zbigniew Sobociński)
- Nikola Pytelewska

 

 

JUBILEUSZOWY KONKURS PLASTYCZNY

DLA DZIECI I RODZICÓW

PT. "MOJA SKĘPSKA KRÓLEWNA"

 

 

 

ORGANIZATOR KONKURSU:

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SKĘPEM

oraz KLASZTOR OO. BERNARDYNÓW W SKĘPEM

 

ADRESACI KONKURSU:

W KONKURSIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ RODZICE I DZIECI Z PRZEDSZKOLI, ZERÓWEK, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY SKĘPE

 

CELE KONKURSU:

• Rozwijanie zainteresowania historią kultu maryjnego w Skępem oraz pogłębianie wiary katolickiej;

• Budowanie więzi emocjonalnych z rodzicami;

• Uaktywnianie i promowanie twórczości dzieci i młodzieży:

- przekazywanie wiedzy na temat różnorodnych form plastycznej wypowiedzi,

- rozwijanie sprawności manualnej w zakresie technik plastycznych.

REGULAMIN KONKURSU:

• Przedmiotem konkursu jest wspólne wykonanie projektu kartki pocztowej przez rodzica/rodziców i dziecko, bądź samo dziecko o tematyce nawiązującej do skępskiego kultu maryjnego i jubileuszu 260 rocznicy koronacji cudownej figury Matki Bożej Brzemiennej (Skępskiej).

• Format kartki nie większy niż A4 (może mieć format pocztówki lub składanej kartki), kształt kartki dowolny.

• Technika wykonania kartki – dowolna.

• Każda zgłoszona do konkursu kartka powinna zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem autorów (dziecka i rodzica/rodziców), wiek dziecka, dane teleadresowe (adres i nr telefonu). METRYCZKA POWINNA BYĆ DOCZEPIONA DO KARTKI SPINACZEM.

• Na konkurs można zgłosić maksymalnie 3 prace wykonane przez jedną drużynę dziecko-rodzice lub jednego uczestnika - dziecko

• Prace należy dostarczyć do:

Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem

ul. Kościelna 2, 87- 630 Skępe

•  Kartki zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatorów.

•  Konkurs zostanie rozstrzygnięty w odpowiednich kategoriach określonych przez Organizatorów

•  Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatorów.

•  Komisja przy ocenie prac będzie brała pod uwagę: pomysłowość, oryginalność i kreatywność w doborze materiałów.

•   Prace należy nadsyłać do 7 maja 2015 r.

•   Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych na stronie internetowej Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem, stronie internetowej Miasta i Gminy Skępe oraz facebooku Biblioteki oraz stronach internetowych i facebooku Sanktuarium N.M.P. Skępskiej i Klasztoru OO. Bernardynów w Skępem a także innych materiałach promocyjnych Organizatorów oraz uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie zgodne z zasadami organizacyjnymi wynikającymi z działalności (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych).

•  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w terminie wyznaczonym prze Organizatorów

 

Serdeczne zapraszamy

do udziału w konkursie

 

Jerzy Kowalski
Dyrektor Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Skępem

O. Dobromił Godzik
Gwardian Klasztoru
OO. Bernardynów w SkępemOsób chorych o łaskę zdrowia

Matko Boża Skępska, której cudowna figura stanowi wotum za łaskę odzyskania zdrowia, a zarazem nadzieję i materialny dowód dla wszystkich chorych, którzy w tym miejscu proszą o Twoje wstawiennictwo przed Synem. Przyczyń się swymi modlitwami za mną, i jeżeli taka jest wola Boża, dopomóż mi odzyskać utracone zdrowie. Pragnę tej łaski z całego serca i głęboko wierzę, Cudowna Lekarko ludzkich dusz i ciał, że nie opuścisz mnie w tak ciężkim doświadczeniu. Ty rozumiesz moje cierpienia i ufne wołanie; znasz moje plany i wiesz, jak wiele jeszcze chcę uczynić. Nie pozwól mi załamać się w chorobie, ale naucz cierpliwego znoszenia przeciwności. W Twe matczyne dłonie składam moje życie, a krzyż swojego cierpienia ofiarowuję Twojemu Synowi jako wynagrodzenie za popełnione grzechy i proszę, miej mnie w swojej opiece. Amen.

Panienko Skępska

Panienko Skępska Łask Bożych Pełna,

Matko bez skazy Miłością Brzemienna.

Wybrałaś miejsce gdzie polskie plemię,

By przynieść Zbawcę na naszą ziemię.

 

I Byłaś z nami w czas upodlenia,

I Łagodziłaś nasze cierpienia.

I Dom Boży Tobie zniszczono,

Koronę ze Świętej Głowy skradziono.

 

A Ty Trwasz z nami w doli, niedoli,

Pomagasz przeżyć wszystko, co boli.

Dajesz nadzieję pragnącym dziecięcia,

By doświadczyli cudu poczęcia.

 

Królowo Mazowsza i Kujaw, O Skępska Pani,

Proszą Cię dzisiaj Twoi Poddani.

Módl się za nami i dodaj siły,

Byśmy odważnie życia bronili.

 

I kiedy niebezpieczeństwo znowu się zbliża,

Nie pozwolimy obrażać Krzyża.

Lecz z Krzyżem w dłoni i sercem czystym,

Wiary bronili w Kraju Ojczystym.

 

Królowo nasza przez lud kochana,

Trzykrotnie w dziejach koronowana.

Spraw, byśmy zawsze wielbić Cię mogli,

Odważnie, szczerze jak ludzie wolni.

 

 

Autor tekstu:

Irena Kochanowska


Panienko Skępska

słowa: Irena Kochanowska

melodia: Igor Jankowski

1. Panienko Skępska, łask Bożych Pełna,

Matko bez skazy Miłością Brzemienna.

Wybrałaś miejsce gdzie polskie plemię,

By przynieść Zbawcę na naszą ziemię.

Refren: Mazowsza i Kujaw Potężna Królowo,o Skępska Pani, prosimy Cię:

Otaczaj opieką ubogich, maluczkich i za poddanych swych Ty się módl, Ty się módl.

2. I byłaś z nami w czas upodlenia,  

I łagodziłaś nam nasze cierpienia.

I choć Dom Boży Tobie zniszczono,

Koronę z Świętej Głowy skradziono.

 

Refren: Mazowsza i Kujaw Potężna Królowo,o Skępska Pani, prosimy Cię:

 

Otaczaj opieką ubogich, maluczkich i za poddanych swych Ty się módl, Ty się módl.

3. A Ty trwasz z nami w doli, niedoli,

Pomagasz przeżyć nam wszystko co boli.

Nadzieję dajesz pragnącym dziecięcia,

By doświadczyli cudu poczęcia.

 

Refren: Mazowsza i Kujaw Potężna Królowo,o Skępska Pani, prosimy Cię:

 

Otaczaj opieką ubogich, maluczkich i za poddanych swych Ty się módl, Ty się módl.

4. W tych czasach trudnych, gdy zło osacza,

I w postaciach różnych do życia wkracza.

My z krzyżem w dłoni i sercem czystym,

Obrońmy wiarę w Kraju Ojczystym.

 

Refren: Mazowsza i Kujaw Potężna Królowo,o Skępska Pani, prosimy Cię:

 

Otaczaj opieką ubogich, maluczkich i za poddanych swych Ty się módl, Ty się módl.

5. Królowo nasza, przez lud kochana,

Trzykrotnie w dziejach ukoronowana.

Spraw byśmy zawsze uwielbiać Cię mogli,

Odważnie, szczerze jak ludzie wolni.

 

Refren: Mazowsza i Kujaw Potężna Królowo,o Skępska Pani, prosimy Cię:

 

Otaczaj opieką ubogich, maluczkich i za poddanych swych Ty się módl, Ty się módl.

 

Licznik odwiedzin:

0750296
www.bernardyni.pl www.diecezjaplocka.pl Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Projekt i wykonanie: Ostrowski Michał