W obiektywie...

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

W trudnych sprawach

Maryjo Brzemienna, proszę o Twoje wstawiennictwo u Boga w mojej trudnej sprawie. Wierzę, że jak przez tyle wieków, Panienko Skępska, opiekujesz się Ludem Wiernym, który Ciebie obrał na swoją Królową, tak i mnie weźmiesz w swoją opiekę i wyprosisz u Swego Syna Jezusa Chrystusa dla mnie tę łaskę, o którą pokornie proszę (……………) O Maryjo Niepokalana, o Królowo naszych serc, o Matko Boża Brzemienna za Twoją Matczyną opiekę wychwalał będę naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa teraz i na wieki wieków. Amen

Litania do Matki Bożej Brzemiennej

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta – módl się za nami.

Maryjo Matko Syna Bożego

Maryjo rozważająca Słowo Boże w swoim sercu

Maryjo cierpiąca pod krzyżem Chrystus

Maryjo przyjmująca nas za swoje dzieci

Maryjo radością napełniona przy Zmartwychwstaniu Chrystusa

Maryjo czuwająca i modląca się w Wieczerniku z Apostołami

Maryjo przeżywająca radość Apostołów z otrzymania Ducha Świętego

Maryjo Matko wszystkich wierzących

 

Maryjo Pani Skępska

Maryjo objawiająca się w Puszczy na przydrożnym kamieniu

Maryjo rozmawiająca z pasterzem

Maryjo obierająca to miejsce na chwałę Boga i dla zbawienia ludzi

Maryjo prosząca o zakonników na stróżów tego miejsca

Maryjo obdarzająca potrzebnymi łaskami

Maryjo skuteczna lekarko w chorobach duszy i ciała

Maryjo, Dziewico Brzemienna

Maryjo opiekunko matek w stanie błogosławionym

Maryjo zaniepokojona losem dzieci nienarodzonych

Maryjo zatroskana o małżeństwa bezdzietne

Maryjo upraszająca u Boga dar macierzyństwa i ojcostwa

Maryjo opiekunko dzieci i młodzieży

Maryjo opiekunko dziewic

Maryjo Matko pięknej miłości

Maryjo Matko Miłosierdzia

Maryjo przytulająca do Serca małżonków po stracie dziecka

Maryjo czule spoglądająca na nas

Maryjo wysłuchująca nasze prośby

Maryjo przychodząca nam z pomocą

Maryjo pomagająca nam na nowo uwierzyć w Boga

Maryjo przywracająca nam nadzieję

Maryjo pomagająca nam odkryć prawdziwą miłość

 

Maryjo wniebowzięta

Maryjo ukoronowana na Królową nieba i ziemi

Królowo świata

Królowo pokoju

Królowo Polski

Królowo Mazowsza i Kujaw

Królowo Ziemi Dobrzyńskiej

Królowo Zakonu Serafickiego

Królowo rodzin

Królowo naszych serc

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W.: I poczęła z Ducha Świętego.

 

Módlmy się: Boże, z Twojej woli za zwiastowaniem anielskim odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało w łonie Najświętszej Maryi Panny, + spraw, aby wspomagało nas wstawiennictwo Dziewicy, + w której Boże macierzyństwo głęboko wierzymy. Przez Chrystusa Pana naszego. W.: Amen.

 

Imprimatur, Ks. Bp Piotr Libera, Płock , 18.01.2016 r. nr 57/2016

 

 

Lista uczestników

II Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek – 2017 rok

Lista uczestników:

 

Część I od godz. 9 00 do 12 00

 

kategoria przedszkolna:

Lp.

Imię i nazwisko

Kolęda/pastorałka

Ośrodek delegujący

Opiekun

1.

Julian Meller

Zagraj dziecku kołysankę

Przedszkole Publiczne w Tłuchowie im. „Bajkowa Kraina”

Danuta Kupniewska

2.

Karolina Bogucka

Dzisiaj w Betlejem

Szkoła Podstawowa w Wólce

Martyna Sobecka

3.

Patrycja Koszytkowska

Zostań Jezu mym braciszkiem

Szkoła Podstawowa w Wólce

Martyna Sobecka

4.

Michał Marcinkowski

Zaproszenie do szopki

Przedszkole Publiczne „Pod lipami” we Wiosce

Maria Suchocka

 

kategoria klas I:

Lp.

Imię i nazwisko

Kolęda/pastorałka

Ośrodek delegujący

Opiekun

1.

Alicja Leśniewska

Mizerna cicha

Zespół Szkół w Wichowie

Marek Kamiński

2.

Stanisław Lewandowski

Gdy zapada grudniowa noc

Szkoła Podstawowa im. K. Różyckiego w Jastrzębiu

Iwona Koszczka

3.

Aleksander Wyszyński

Aniołek maleńki jak wróbelek

MZS w Skępem

Anna Leśniewska

4.

Amelia Dobrowolska

Świeć gwiazdeczko, świeć

Szkoła Podstawowa w Zajeziorzu

Iwona Kaczorowska

 

kategoria klas II-III:

Lp.

Imię i nazwisko

Kolęda/pastorałka

Ośrodek delegujący

Opiekun

1.

Alicja Prądzyńska

Chrystus się narodził

Publiczna Szkoła Muzyczna I St. w Lipnie

Anna Dzwonkowska

2.

Kewin Stańczyk

Świeć gwiazdeczko mała , świeć

Publiczna Szkoła Muzyczna I St. w Lipnie

Anna Dzwonkowska

3.

Sandra Wnukiewicz

Zagraj Dziecku kołysankę

Publiczna Szkoła Muzyczna I St. w Lipnie

Anna Dzwonkowska

4.

Weronika Skucha

Nie płacz Jezu

 SP Czermno

Marzena Brzeminska

5.

Miłosz Wrześniewski

A kiedy wigilii przyjdzie czas

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

Katarzyna Palczak

6.

Łukasz Witkowski

Aniołek najładniejszy

MZS w Skępem

Mirosława Krasińska

7.

Magda Krymka

Świeć gwiazdeczko

MZS w Skępem

Sylwia Bartosiewicz

8.

Adam Jabłoński

Bosy pastuszek

MZS w Skępem

Marlena Rutkowska

9.

Kinga Dobrowolska

Gore gwiazda Jezusowi

Szkoła Podstawowa w Zajeziorzu

Iwona Kaczorowska

 

Część II od godz. 13 00 do 16 00

 

kategoria klas IV – VI:

Lp.

Imię i nazwisko

Kolęda/pastorałka

Ośrodek delegujący

Opiekun

1.

Wiktoria Dziubiel

Babci Zegar

Publiczna Szkoła Muzyczna I St. w Lipnie

Anna Dzwonkowska

2.

Zofia Miller

Babci Zegar

Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie

Sylwia Wiśniewska

3.

Julia Gabryszewska

O Gwiazdo Betlejemska

Szkoła Podstawowa w Wólce

Agnieszka Wkrętowicz

4.

Krzysztof Dywicki

Kolędnicy, wędrownicy

Miejski Zespół Szkół w Skępem

Maria Głowacka

5.

Julia Drożyńska

Gdzie Ty mieszkasz Mały Jezu

Miejski Zespół Szkół w Skępem

Maria Głowacka

6.

Roksana Kędzierska

Jezusa narodzonego

Szkoła Podstawowa w Czermnie

Adam Krzemiński

7.

Mateusz Jagas

Z narodzenia Pana

Miejski Zespół Szkół w Skępem

Maria Głowacka

8.

Natalia Dobrowolska

Sianko na stół

Szkoła Podstawowa w Zajeziorzu

Iwona Kaczorowska

 

kategoria szkoły gimnazjalne:

Lp.

Imię i nazwisko

Kolęda/pastorałka

Ośrodek delegujący

Opiekun

1.

Michał Kamiński

Miłowaniem serca

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Lipnie

Marek Kamiński

2.

Natalia Kucińska

Mario, czy Ty wiesz

Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie

Sylwia Wiśniewska

3.

Małgorzata Gabryszewska

Kolęda warszawska

Miejski Zespół Szkół w Skępem

Maria Głowacka

4.

Natalia Miłkowska

Kolęda dla nieobecnych

Miejski Zespół Szkół w Skępem

Maria Głowacka

5.

Dawid Kwiatkowski

Lulaj, że Jezuniu

Miejski Zespół Szkół w Skępem

Maria Głowacka

6.

Patryk Lisiecki

Złota Jerozolima i biedne Betlejem

Miejski Zespół Szkół w Skępem

Maria Głowacka

 

kategoria szkoły ponadgimnazjalne:

Lp.

Imię i nazwisko

Kolęda/pastorałka

Ośrodek delegujący

Opiekun

1.

Magdalena Gadomska

Mario czy ty wiesz

Liceum Ogólnokształcące w Lipnie

Marek Kamiński

2.

o. Dominik Siuta

Klasztor OO. Bernardynów

 

 


 

 

Konkurs poetycki

Regulamin Konkursu Poetyckiego

„U stóp Matki Bożej Brzemiennej”

Edycja II – 2017 rok

 

1. Patronat  honorowy

  • Kustosz Sanktuarium NMP Skępskiej;

 

2. Organizator

  • Sanktuarium NMP Skępskiej; Matki Bożej Brzemiennej; Królowej Mazowsza, Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej
  • Miasto i Gmina Skępe

 

3. Konkurs przeznaczony jest dla poetów amatorów niezrzeszonych w Związku Literatów Polskich oraz Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich.

 

4. Celem konkursu jest:

  • popularyzowanie poezji religijnej,
  • szerzenie kultu Matki Boskiej Brzemiennej,
  • integracja środowisk poetów amatorów.

 

5. W konkursie należy przedstawić minimum jeden utwór własnego autorstwa o tematyce maryjnej (ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan błogosławiony Matki Bożej Skępskiej). Wiersz nie może być wcześniej publikowany i nagradzany   w innych konkursach.

 

6. Utwór  należy opatrzyć godłem  autora  (słowem), umieszczonym w prawym górnym rogu kartki. Do koperty z utworem konkursowym należy włożyć  zaklejoną kopertę opatrzoną  wybranym godłem oraz zawierającą  informacje o autorze utworu   (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon, adres e- mailowy, w przypadku uczniów klasę i adres szkoły oraz nazwisko opiekuna).

 

7. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora, a najlepsze utwory zostaną nagrodzone.

 

7. Jury wyłoni laureatów w trzech kategoriach:

KATEGORIA  I  - dzieci  (  7 – 14  rok życia )

KATEGORIA  II  – młodzież  (  15 – 25 roku życia )   

KATEGORIA  III – dorośli

 

9. Konkurs trwa od  25 marca do 31 lipca 2017r.

 

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 6.08.2017 roku na stronie Organizatora.

 

9.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo publikowania i wykorzystania  wierszy w uroczystościach  promujących kult Matki Bożej Brzemiennej bez wypłacania honorariów autorskich - prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora, pozostając do ich dyspozycji z prawem bezpłatnego rozpowszechniania.

 

10.Wiersz należy dostarczyć do 31 lipca 2016r. na adres:

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Skępskiej

Ul. Klasztorna 5

87-630 Skępe

z dopiskiem na kopercie: Konkurs Poetycki o Matce Bożej

 

Regulamin konkursu znajduje się na stronie:

http://bernardyniskepe.com/

 

11.Wręczenie nagród nastąpi dnia 13.08.2017 roku po Mszy Świętej o godz. 11 30. Zapraszamy Wszystkich Laureatów. (Dla osób spoza Skępego jest możliwość noclegu w Sanktuarium przed wcześniejszym uzgodnieniem)

 

12.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora, którego decyzje są niepodważalne.

 

Rekolekcje kapłańskie 2019

 

 

 

 

    W zaciszu klasztornym, pod czułym i zatroskanym okiem najlepszej z Matek, można przeżyć rekolekcje kapłańskie. Dlatego pragniemy poinformować i serdecznie zaprosić do Sanktuarium NMP Skępskiej na drugie w tym roku rekolekcje kapłańskie, które odbędą się w dniach od 14 do 16 października 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

P R O G R A M R E K O L E K C J I :

 

14 października (poniedziałek) – „Powołałem Cię”

 

 
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego, konferencja. Czytanie  duchowe.
17.00 – Nabożeństwo różańcowe / sanktuarium /
17.30 – Msza św. / sanktuarium /
18.30 – Kolacja / refektarz klasztorny /
19.00 – 19.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i Apel Jasnogórski.
19.30 – Wspólna rekreacja kapłańska.
 
15 października (wtorek) – dzień sakramentu spowiedzi św. – „Kapłanie, gdzie jesteś”
 
8.30 – śniadanie i kawa
11.00 – Msza św. z konferencją /sanktuarium/; wspólny obiad /refektarz klasztorny/
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego, konferencja. Czytanie duchowe.
17.00 – Nabożeństwo różańcowe / sanktuarium /
18.30 – Kolacja / refektarz klasztorny /
19.00 – 19.30. Adoracja Najświętszego Sakramentu i Apel Jasnogórski.
19.30 – Wspólna rekreacja kapłańska.
 

 

16 października (środa) – „Idź, odbuduj Moją parafię”

 

 
8.30 – śniadanie i kawa
10.30 – Cząstka różańca – chwalebna /kaplica klasztorna/
11.00 – Msza św. z konferencją/kaplica klasztorna/; wspólny obiad /refektarz klasztorny/
 
Zakończenie rekolekcji.
 

Rekolekcjonista: o. Józef Wręczycki OFM

 

Nocleg i wyżywienie w klasztorze. Zgłoszenia pod nr tel. 791-440-622

 

Koszt rekolekcji: 350zł.

 

 

Licznik odwiedzin:

0818024
www.bernardyni.pl www.diecezjaplocka.pl Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Projekt i wykonanie: Ostrowski Michał