W obiektywie...

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Sympozjum

Maryja   WSD


Klasztor oo. Bernardynów w Skępem
Wyższe Seminarium Duchowne oo. Bernardynów
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie
oddział w Kalwarii Zebrzydowskiej

           

zapraszają na sesję naukową
pod tytułem:

260 rocznica koronacji
figury Matki Bożej Skępskiej
KRÓLOWEJ Mazowsza I KUJAW (1755-2015)
,

 która odbędzie się
15 maja 2015 roku
w Kościele oo. Bernardynów w Skępem.

 

Program

Przewodniczący:

 Definitor prowincji Kajetan Kowalski OFM

 

930-1000Prowincjał bernardynów Jarosław Kania OFM
           Słowa powitania

            Gwardian klasztoru Dobromił Godzik OFM
                Słowa powitania i otwarcie sympozjum

 

 

1000-1030dr Aleksander Krzysztof Sitnik OFM (WSD oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, Kraków), Dzieje  kultu Matki Bożej w Sanktuarium Bernardynów w Skępem

 1030-1100dr Piotr Śliwiński, Historia klasztoru Bernardynów w Skępem

 1100-1130 prof. zw. dr. hab. Bogumiła Rouba (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Polichromie kościoła klasztornego w Skępem

 * * * K A W A * * *

 1200-1230prof. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków), Błogosławiony Władysław z Gielniowa na tle epoki

1230-1300dr Cyprian Janusz Moryc OFM (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin), Bł. Władysław z Gielniowa w ikonografii

 

 ***DYSKUSJA NA ZAKOŃCZENIE OBRAD***

 

 

 

Nabożeństwa

Nabożeństwa tygodniowe:

po Mszy Świętej wieczornej o godz. 17:30:

 • poniedziałek: do bł. Władysława z Gielniowa patrona Warszawy i założyciela klasztoru Skępskiego z ucałowaniem relikwii,
 • wtorek: do św. Antoniego z Padwy z ucałowaniem relikwii,
 • środa: wieczysta nowenna do Matki Bożej Skępskiej z odczytaniem podziękowań i próśb,
 • czwartek: do św. Jana Pawła II z ucałowaniem relikwii,
 • piątek: do Miłosierdzia Bożego.
 • niedziela: o godz. 8.00 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

Nabożeństwa miesięczne:

 • Pierwszy czwartek miesiąca – po wieczornej Eucharystii wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań;
 • Pierwszy piątek miesiącao godz. 17.00 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu wynagradzająca Boskiemu Sercu Zbawiciela za wszystkie grzechy;
 • Pierwsza sobota miesiąca – o godz. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy wynagradzające wszelkie grzechy i zniewagi, które ranią Niepokalane Serce Maryi oraz modlitwy o łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników;
 • Pierwsza niedziela miesiąca – po Eucharystii o godz. 11.30 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu oraz procesja eucharystyczna;
 • Czwarta niedziela miesiąca – Msza Święta w intencji małżeństw pragnących potomstwa o dar macierzyństwa i ojcostwa oraz w intencji matek oczekujących na rozwiązanie o szczęśliwy poród i zdrowie dla dzieci;
 • 25 dzień każdego miesiąca  - Msza Święta i nabożeństwo w intencji dzieci poczętych i zagrożonych aborcją o dar narodzin, zdrowia i miłości rodzicielskiej dla nich;
 • Pielgrzymka pokutna - w ostatnią sobotę miesiąca wyrusza z naszego Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej - Pani Skępskiej do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach. Rozpoczęcie o godzinie 21:00 - Msza Święta, podczas której można skorzystać z Sakramentu Pojednania.

Nabożeństwa w ciągu roku:

 • Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego - 25 marca Msza Święta o godz. 17:30 i nabożeństwo;
 • Nabożeństwa Fatimskie - od maja do października każdego 13 dnia miesiąca o godzinie 17:30;
 • Nabożeństwo Majowe - codziennie o godz 17:00;
 • Nabożeństwo Czerwcowe - codziennie o godz 17:00;
 • Dzień Chorych - 16.07. o godz. 9:30 - Sakrament Pojednania; o godz. 10:00 - Msza Święta z namaszczeniem chorych, po Eucharystii wystawienie Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo. Na zakończenie błogosławieństwo indywidualne Najświętszym Sakramentem;
 • Nabożeństwo Październikowe - codziennie o godz 17:00;
 • Wypominki Listopadowe - codziennie o godz 17:00, a po Msza Święta w intencji wszystkich wiernych zmarłych poleconych naszej modlitwie;
 • Wypominki Roczne - są odczytywane przes cały rok w każdą niedzielę o godz. 11:00 przed Mszą Świętą.

Koncert Eleni

 

Zapraszamy serdecznie 18.05.2015 r. o godz. 1900
na koncert Eleni,
która będzie śpiewała dla Matki Bożej Skępskiej z okazji 260. rocznicy koronacji cudownej figury Matki Bożej Brzemiennej - Pani Skępskiej; Królowej Mazowsza i Kujaw.

Konkurs fotograficzny

 

„Fotograficzna refleksja nad pięknem figury
Matki Boskiej Skępskiej…”

 Rozstrzygnięcie konkursu

 Konkurs fotograficzny pt. „Fotograficzna refleksja nad pięknem figury Matki Boskiej Skępskiej” został rozstrzygnięty. Pragniemy podziękować wszystkim osobom, które nadesłały swoje prace, za Wasz czas i wkład dla dobra ukazywania piękna naszej Małej Ojczyzny i historii.

Prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych do 16 lat i powyżej 16 roku życia. Jury oceniło prace w następujący sposób:

Pan Marcin Jaworski – za profesjonalne podejście i ujęcie chwili, otrzymuje nagrodę specjalną.

 

W kategorii do 16 roku życia zostały przyznane następujące miejsca:

 

I miejsce – Magdalena Olkiewicz

konkursI1

 

II miejsce – Alicja Krajewska

konkursI2

 

III miejsce – Sylwia Lewandowska

konkursI3

 

Wyróżnienie – Paulina Staśkowska i Marietta Gołębiewska

 

W kategorii powyżej 16 roku życia zostały przyznane następujące miejsca:

 

I miejsce – Katarzyna Błaszkiewicz – za całość nadesłanych prac

konkursII1a

konkursII1b

konkursII1c

 

II miejsce – Daniel Ostrowski

konkursII2

 

III miejsce – Jakub Kopyciński

konkursII3ai

Marta Wójcikowska

konkursII3b

 

Wyróżnienie – Klaudia Walewska i Magdalena Grzywińska

Wszystkim laureatom gratulujemy, a tym którzy wzięli udział w konkursie dziękujemy i życzymy sukcesów. Nie należy się zrażać, ale zawsze szukać tej wyjątkowej i niepowtarzalnej chwili, aby ją zatrzymać na fotografii. Powodzenia!

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostaną umieszczone w przygotowywanym do druku albumie o Sanktuarium Matki Bożej Skępskiej.

Laureatów zapraszamy do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Skępskiej, 15 maja 2015 roku na godz. 9 30 na wręczenie nagród oraz do wzięcia udziału w Sympozjum pod tytułem: 260 rocznica koronacji figury Matki Bożej Skępskiej KRÓLOWEJ Mazowsza I KUJAW (1755-2015).

Pragniemy szczególnie podziękować pani Magdzie Krzywdzińskiej za zaangażowanie i pomoc w organizacji i przeprowadzeniu konkursu fotograficznego.

 

 

 

linialinia
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym

„Fotograficzna refleksja nad pięknem figury

Matki Boskiej Skępskiej…”

 


Regulamin Konkursu Fotograficznego:
 

 

Przedmiotem fotografii powinna być figura przedstawiająca Matkę Boską Skępską lub miejsca kultu i budowle związane z Jej osobą.

1. Organizatorem konkursu jest Klasztor oo. Bernardynów w Skępem oraz Centrum Kulturalno – Oświatowo – Rekreacyjne w Skępem i w Wólce.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

Laureaci zostaną wyróżnieni spośród dwóch kategorii:

Kategoria I: do lat 16

Kategoria II: od lat 16

3. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii.

4. Technika wykonania prac jest dowolna.

5. Prace należy nadsyłać poczta elektroniczną przez Internet lub przekazać organizatorom.

6. Prace w formacie JPG o wymiarach min  3500x2300  pikseli należy nadsyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie załączników do listu elektronicznego.

7. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

8. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu

9. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

10. Zdjęcia należy nadsyłać od 25.11.2014r. do 28.02. 2015 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.03.2015 r.

11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

12. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

13. Nagrodzone prace będą zamieszczone w publikacjach wydawanych przez Klasztor oo. Bernardynów w Skępem.

14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich
w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Klasztoru oo. Bernardynów w Skępem.

15. Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną oraz nagrody dodatkowe. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

16. Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt organizatorów w okresie 10 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

17. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

19. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.

20. Wszelkie informacje dodatkowe udzielane są w Klasztorze oo. Bernardynów w Skępem ul. Klasztorna 5 87-630 Skępe oraz w siedzibie CKOR ul. Dobrzyńska 2 87-630 Skępe

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu

KARTA ZGŁOSZENIA / OŚWIADCZENIE

Konkurs fotograficzny „Fotograficzna refleksja nad pięknem Matki Boskiej Skępskiej”

1.Imię i nazwisko uczestnika………………………………………………………

2.Data urodzenia…………………………………………………………………

4. Tytuł/y pracy (opis zdjęć)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

5. Oświadczam, iż jestem autorem prac zgłoszonych na konkurs fotograficzny „Fotograficzna refleksja nad pięknem Matki Boskiej Skępskiej”. Prace nie były wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach.

6. Nieodpłatnie przenoszę służące mi prawa majątkowe do prac zgłoszonych na konkurs na rzecz Organizatora. Prawa te obejmują: prawo do rozpowszechniania prac zgłoszonych na konkurs w formie plakatów, ulotek, folderów, wydawnictw, publikacji książkowych, itp.

7. Wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora konkursu wg. zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).”

8. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami regulaminu, które akceptuję.

data, podpis uczestnika konkursu   ………………………………………….………

9. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami konkursu, które akceptuję i wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna w konkursie*.

data, podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu

…………………………………………………………………………………

*Podpisuje rodzic/opiekun, jeśli uczestnik Konkursu jest niepełnoletni 

 

Jubileusz

18 maja 2015 roku o godz. 16 00 w Sanktuarium będziemy przeżywać 260. rocznicę koronacji cudownej figury Matki Bożej Brzemiennej – Pani Skępskiej, Królowej Mazowsza i Kujaw.  Pragniemy przygotować się do tego Jubileuszu poprzez Nowennę, która rozpoczynie się w sobotę 14 marca o godz. 16 00. Uroczystości Jubileuszowe uświetnią Orkiestry Dęte z Tuchowa i Skępego. Zapraszamy do zapoznania się z programem i wzięcia udziału uroczystościach.

 

Plan Nowenny Jubileuszowej

14.03.2015 r. – I sobota – godz. 1600 Eucharystia i procesja maryjna

pod przewodnictwem: Ks. Bp Romana Marcinkowskiego z Płocka

21.03.2015 r. – II sobota – godz. 1600 Eucharystia i procesja maryjna

pod przewodnictwem: Ks. Bp Ignacego Deca z Świdnicy

28.03.2015 r. – III sobota – godz. 1600 Eucharystia i procesja maryjna

pod przewodnictwem: Ks. Bp Wiesława Meringa z Włocławka

11.04.2015 r. – IV sobota – godz. 1600 Eucharystia i procesja maryjna

pod przewodnictwem: Ks. Bp Bronisława Dembowskiego z Włocławka

18.04.2015 r. – V sobota – godz. 1600 Eucharystia i procesja maryjna

pod przewodnictwem: Ks. Abp Henryka Muszyńskiego z Gniezna

25.04.2015r. – VI sobota – godz. 1600 Eucharystia i procesja maryjna

pod przewodnictwem: Ks. Bp Kazimierza Górnego z Rzeszowa

2.05.2015 r. – VII sobota – godz. 1700 Eucharystia i procesja maryjna

pod przewodnictwem: O. Jarosława Kani, Ministra Prowincjalnego

9.05.2015 r. – VIII sobota – godz. 1800 Eucharystia i procesja maryjna

pod przewodnictwem: Ks. Bp Adama Szala z Przemyśla

16.05.2015 r. – IX sobota – godz. 1700 Eucharystia i procesja maryjna

pod przewodnictwem: Ks. Bp Edwarda Białogłowskiego z Rzeszowa

 

Uroczystości Jubileuszowe

260. rocznicy koronacji cudownej figury
Matki Bożej Brzemiennej Pani Skępskiej, Królowej Mazowsza i Kujaw


18.05.2015 r. godz. 16 00 Msza Święta Jubileuszowa
pod przewodnictwem
Ks. Abpa Stanisława Nowaka z Częstochowy


okolicznościowe kazanie wygłosi
Ks. Bp Piotr Libera - Ordynariusz Diecezji Płockiej

 

po Eucharystii, Nabożeństwo Maryjne i procesja do Borku na miejsce objawień,
z figurą Matki Bożej Brzemiennej – Pani Skępskiej,
poprowadzi
o. Azariasz Hess – Kustosz Sanktuarium z Kalwarii Zebrzydowskiej

 

19 00 koncert Eleni

dla Matki Bożej Królowej Mazowsza i Kujaw

 

 

Licznik odwiedzin:

1262890
www.bernardyni.pl www.diecezjaplocka.pl Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Projekt i wykonanie: Ostrowski Michał