W obiektywie...

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Przegląd Orkiestr Regulamin

 

Skpe.svg   Franciszkanie   powiat lipnowski.svg    wojewdztwo kujawsko-pomorskie.svg

 

 

R E G U L A M I N

III PRZEGLĄDU ORKIESTR DĘTYCH

ku chwale Królowej Mazowsza i Kujaw

07.05.2017r. Skępe

 

I. PATRONAT:

Kustosz Sanktuarium NMP Skępskiej Matki Bożej Brzemiennej

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Starosta Powiatu Lipnowskiego

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Rada Miejska w Skępem

II. ORGANIZATORZY:

Klasztor OO. Bernardynów w Skępem

Miasto i Gmina Skępe

III. CELE PRZEGLĄDU:

- stworzenie tradycji cyklicznych spotkań orkiestr dętych z terenu Mazowsza i Kujaw w Klasztorze OO. Bernardynów w Skępem;

- dla uczestników przeglądu będzie to okazja doskonalenia warsztatu, porównania swojego poziomu z innymi uczestnikami imprezy,

- integracja środowiska muzyków orkiestr dętych

- wspólne granie ku chwale Królowej Mazowsza i Kujaw

IV. CZAS I MIEJSCE PRZEGLĄDU :

07.05.2017 r. Klasztor OO. Bernardynów w Skępem – plac odpustowy.

V. UCZESTNICY:

Uczestnikami mogą być orkiestry dęte z terenu Mazowsza i Kujaw.

Za niepełnoletnich członków orkiestry odpowiedzialność ponoszą kierownicy orkiestr lub inne dorosłe osoby, którym rodzice lub prawni opiekunowie powierzyli opiekę na czas udziału w Przeglądzie.

VI. SKŁAD ORKIESTRY:

Orkiestra musi liczyć nie mniej niż 12 osób.

VII. PREZENTACJA

Prezentacja statyczna odbędzie się 07.05.2017 r. w godzinach popołudniowych.

Dokładne godziny prezentacji zostaną podane telefonicznie w późniejszym terminie (zależnie od liczby zgłoszeń).

VIII. REPERTUAR

Uczestnicy wykonują minimum 3 utwory – jeden o treści religijnej, jeden o treści patriotycznej i jeden dowolny.

Czas prezentacji na scenie do 15 min.

IX. PRZYJAZD I POBYT

Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. Organizator zapewnia słodki poczęstunek.

X. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia udziału w przeglądzie należy przesyłać na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu do dnia 30 kwietnia 2017 r .na adres e-mail: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

z dopiskiem „Przegląd Orkiestr Dętych - Skępe 2017" lub pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe;

Sanktuarium NMP Skępskiej, ul. Klasztorna 5, 87-630 Skępe.

XI. Dodatkowe informacje można uzyskać:

u Magdy Krzywdzińskiej pod numerem telefonu: 500-479-563

XII. Regulamin przeglądu może ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni najpóźniej w dniu występu.

XIII. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo interpretacji niniejszego Regulaminu w przypadku sporów powstałych na tle jego zapisów.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez:

Urząd Marszałkowski w Toruniu,

Powiat Lipnowski

Miasto i Gminę Skępe

 

 

Karta zgłoszenia

 

 

Urząd Miasta i Gminy Skępe

 

ul. Kościelna 2

 

87-630 Skępe

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

III PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH

 

SKĘPE 2017

 

 

 

1. Nazwa Orkiestry:

 

.......................................................................................................……………………………………………………………………………

 

2. Miejscowość, adres korespondencyjny:

 

.......................................................................................................……………………………………………………………………………

 

3. Krótka historia orkiestry:

 

.......................................................................................................……………………………………………………………………………

 

.......................................................................................................……………………………………………………………………………

 

.......................................................................................................……………………………………………………………………………

 

.......................................................................................................……………………………………………………………………………

 

.......................................................................................................……………………………………………………………………………

 

.......................................................................................................……………………………………………………………………………

 

.......................................................................................................……………………………………………………………………………

 

.......................................................................................................……………………………………………………………………………

 

4. Imię i nazwisko kierownika orkiestry (osoby odpowiedzialnej) oraz numer

 

telefonu kontaktowego:

 

.......................................................................................................……………………………………………………………………………

 

5. Tytuły prezentowanych utworów:

 

.......................................................................................................……………………………………………………………………………

 

.......................................................................................................……………………………………………………………………………

 

.......................................................................................................……………………………………………………………………………

 

.......................................................................................................……………………………………………………………………………

 

6. Skład orkiestry (ilość osób)

 

.......................................................................................................……………………………………………………………………………

 

.......................................................................................................……………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

podpis zgłaszającego

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Serwis Papieski:

Licznik odwiedzin:

0474993
www.bernardyni.pl www.diecezjaplocka.pl Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Projekt i wykonanie: Ostrowski Michał