W obiektywie...

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

KOMUNIKAT w sprawie koronawirusa

Drodzy Parafianie, Pielgrzymi, Goście.

W duchu odpowiedzialności za powierzoną sobie Wspólnotę, pragniemy poinformować, jakie decyzje zostały podjęte w związku z pandemią koronowirusa. Zastosowanie się do tych zaleceń niech będzie realizowaniem w praktyce przykazania miłości bliźniego poprzez dbanie o zdrowie, a może i życie, nie tylko nasze, ale też naszych bliźnich.

1) W trosce o wzajemne zdrowie i odpowiedzialność za innych, pamiętajmy o możliwości skorzystania z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, której udzielił nam nasz Ordynariusz Ks. bp Piotr Libera do dn. 29 marca br. Korzystajmy chętnie z tego prawa Kościoła. Prosimy osoby starsze, chore, zainfekowane, a także dzieci, młodzież oraz wszystkich, którzy się boją zarażenia, aby pozostali w domach, jednocząc się w modlitwie za pomocą mediów. Przypominamy, że w kościele podczas Mszy Świętej lub nabożeństwa może znajdować się nie więcej niż 50 osób. Jeśli wierni przyjdą, powinni zachować przynajmniej 1 metr odległości między sobą.

2) Przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę i dlatego ze względu na ryzyko kontaktu ze śliną, w okresie zagrożenia, zachęcamy by przyjmować właśnie w ten sposób. To nie jest świętokradztwo, jest to wyraz naszej troski o bliźniego. Chrystusa przyjmujemy do naszych serc bez względu na to czy kapłan poda nam Komunię św. bezpośrednio do ust czy na rękę. Niech zatem na czas epidemii, z pokorą w sercu i troską o siebie i innych, Najśw. Ciało Chrystusa będzie przyjmowane właśnie w taki sposób. Pamiętajmy również o możliwości przyjmowania Komunii duchowej, wzbudzając w sobie taką intencję podczas udziału w transmisjach Mszy Świętych. Ufajmy Panu, że w sposób zwyczajny będziemy mogli przystępować do sakramentów świętych już w niedługim czasie, gdy zwalczymy szerzącą się pandemię.

3) Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk.

4) Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego, nie będziemy też podawać relikwii do ucałowania.

5) Aż do odwołania, na terenie diecezji płockiej zostają zawieszone wszystkie rekolekcje, zarówno parafialne, jak i szkolne. Nie będzie też spotkań dla ministrantów, dzieci I-komunijnych, rocznicowych oraz młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.

6) Biskup Płocki zaleca, aby sprawowanie sakramentu chrztu świętego, jeśli nie grozi niebezpieczeństwo śmierci, było przekładane na dalszy czas. Apeluje również, aby pogrzeby były sprawowane bez większego udziału wiernych. Łącząc się w bólu z wiernymi, zachęcamy, aby do ustania pandemii w pogrzebach brała udział jedynie najbliższa rodzina, nie więcej niż 50 osób.

7) Tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach. Nasza świątynia jest otwarta w ciągu dnia, zachęcamy do prywatnego nawiedzania kościoła. Układ Mszy św. w tygodniu i w niedziele pozostaje bez zmian. Od nowego tygodnia nie będzie nabożeństw Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.
22 marca nie będzie też Mszy św. o godz. 15.00 w int. o dar rodzicielstwa dla małżeństw, które pragną potomstwa oraz w intencji matek w stanie błogosławionym o szczęśliwy poród i zdrowie dla matki i dziecka.

- Ponadto w każdy piątek Wielkiego Postu będzie sprawowana dodatkowa Msza św. w intencji ludzi chorych i opiekujących się nimi służb sanitarnych oraz o łaskę wyzwolenia świata od szerzącej się choroby. Mszę będziemy zaczynać koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00. W tych intencjach będzie też codziennie o godz. 20.30 w kaplicy klasztornej odmawiany różaniec przez naszą zakonną Wspólnotę. Prosimy by pozostając w domach łączyć się duchowo w tym szturmie modlitewnym.

- Codziennie o godz. 17.00 będzie wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja, w czasie której indywidualnie będzie można prosić Pana Jezusa o ustanie pandemii. Adorację będziemy kończyć odmówieniem modlitwy do św. Szymona z Lipnicy, naszego zakonnego współbrata, który jest patronem chorych w czasie epidemii.

- Po porannych Mszach św. będziemy litanią do Matki Bożej Skępskiej modlić się o ustanie zarazy.

Wspólnota wiernych, zjednoczona w modlitwie i na kolanach, będzie w czasie Wielkiego Postu ukazywała wagę i moc wiary, nawet gdy nie może fizycznie znaleźć się w jednym miejscu.

8) Apelujemy do wszystkich o bezwzględne stosowanie się do zarządzeń władz, służb medycznych i sanitarnych. W duchu odpowiedzialności i miłości bliźniego traktujmy poważnie obecną sytuację. Nie chodzi jedynie o nasze zdrowie, ale przede wszystkim o zabezpieczenie ludzi słabszych i chorych.

9) Prosimy szczególnie dzieci, młodzież, osoby starsze, chore, zainfekowane, aby bez potrzeby nie opuszczały domów. Wykorzystajmy ten czas na modlitwę, naukę i pracę w domu.

10) Zwracamy się do dorosłych o okazywanie miłosierdzia ludziom schorowanym, starszym, zainteresowanie nimi i pomoc w zrobieniu zakupów, zaopatrzeniu w lekarstwa i inne potrzebne do życia środki. Bądźmy dobrymi Samarytanami, którzy nie przechodzą obojętnie obok cudzej biedy, pamiętając zawsze o roztropnym, minimalnym kontakcie z tymi osobami, by nie doprowadzić do zakażenia ich wirusem.

11) Unikajmy w tym trudnym czasie zabobonnego i magicznego podejścia do wiary, typowego dla religii pierwotnych. Katolicy zawsze wyróżniali się właściwym pojmowaniem relacji wiary i rozumu. Nie odwołujmy się do proroctw i przepowiedni, a trzymajmy się zdrowej nauki (por. 2 Tes 2,15), pamiętając, by być zawsze gotowymi na przyjście Pana.

12) Dni, w których koronawirus wystawia na próbę wiarę i wytrwałość wielu osób, dają nam okazję do coraz pełniejszego rozumienia, jak bardzo ważne jest odkrywanie Chrystusa nie tylko w sakramentach świętych, ale także w służbie drugiemu człowiekowi. Zdajmy ten egzamin z solidarności społecznej, budowania więzi i patriotyzmu. Ufajmy, że gdy przyszło nam zmierzyć się z tajemnicą zła moralnego i fizycznego, pozwoli nam to jeszcze bardziej zawierzyć nas i nasze rodziny Bożemu Miłosierdziu, przez wstawiennictwo Maryi, przyzywanej jako Uzdrowienie chorych.

W tym trudnym czasie Ksiądz Biskup ogarnia nas swoją modlitwą i udziela nam pasterskiego błogosławieństwa.

 

Panie Jezu, Zbawicielu świata, Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi, zmiłuj się nad nami i wybaw nas od zła wszelkiego! Prosimy Cię, abyś zdusił plagę tego wirusa, który się rozprzestrzenia, abyś przywrócił zdrowie chorym, a zdrowych zachował od choroby, abyś wspierał wszystkich posługujących chorym i pracujących dla zdrowia naszego. Okaż nam Twoje miłosierne Oblicze i wybaw nas w swojej wielkiej miłości. Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi, Matki Twojej i naszej, Królowej Mazowsza, Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej - Pani Skępskiej, która na tym świętym miejscu wiele razy swe dzieci od zarazy ratowała a wielu chorym łaskę zdrowia wyjednać raczyła. Zlituj się nad nami Chryste nasz Panie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 

Licznik odwiedzin:

1717385
www.bernardyni.pl www.diecezjaplocka.pl Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Projekt i wykonanie: Ostrowski Michał