W obiektywie...

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Konkurs poetycki

Regulamin Konkursu Poetyckiego

„U stóp Matki Bożej Brzemiennej”

Edycja II – 2017 rok

 

1. Patronat  honorowy

  • Kustosz Sanktuarium NMP Skępskiej;

 

2. Organizator

  • Sanktuarium NMP Skępskiej; Matki Bożej Brzemiennej; Królowej Mazowsza, Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej
  • Miasto i Gmina Skępe

 

3. Konkurs przeznaczony jest dla poetów amatorów niezrzeszonych w Związku Literatów Polskich oraz Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich.

 

4. Celem konkursu jest:

  • popularyzowanie poezji religijnej,
  • szerzenie kultu Matki Boskiej Brzemiennej,
  • integracja środowisk poetów amatorów.

 

5. W konkursie należy przedstawić minimum jeden utwór własnego autorstwa o tematyce maryjnej (ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan błogosławiony Matki Bożej Skępskiej). Wiersz nie może być wcześniej publikowany i nagradzany   w innych konkursach.

 

6. Utwór  należy opatrzyć godłem  autora  (słowem), umieszczonym w prawym górnym rogu kartki. Do koperty z utworem konkursowym należy włożyć  zaklejoną kopertę opatrzoną  wybranym godłem oraz zawierającą  informacje o autorze utworu   (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon, adres e- mailowy, w przypadku uczniów klasę i adres szkoły oraz nazwisko opiekuna).

 

7. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora, a najlepsze utwory zostaną nagrodzone.

 

7. Jury wyłoni laureatów w trzech kategoriach:

KATEGORIA  I  - dzieci  (  7 – 14  rok życia )

KATEGORIA  II  – młodzież  (  15 – 25 roku życia )   

KATEGORIA  III – dorośli

 

9. Konkurs trwa od  25 marca do 31 lipca 2017r.

 

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 6.08.2017 roku na stronie Organizatora.

 

9.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo publikowania i wykorzystania  wierszy w uroczystościach  promujących kult Matki Bożej Brzemiennej bez wypłacania honorariów autorskich - prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora, pozostając do ich dyspozycji z prawem bezpłatnego rozpowszechniania.

 

10.Wiersz należy dostarczyć do 31 lipca 2016r. na adres:

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Skępskiej

Ul. Klasztorna 5

87-630 Skępe

z dopiskiem na kopercie: Konkurs Poetycki o Matce Bożej

 

Regulamin konkursu znajduje się na stronie:

http://bernardyniskepe.com/

 

11.Wręczenie nagród nastąpi dnia 13.08.2017 roku po Mszy Świętej o godz. 11 30. Zapraszamy Wszystkich Laureatów. (Dla osób spoza Skępego jest możliwość noclegu w Sanktuarium przed wcześniejszym uzgodnieniem)

 

12.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora, którego decyzje są niepodważalne.

 

Licznik odwiedzin:

0750308
www.bernardyni.pl www.diecezjaplocka.pl Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Projekt i wykonanie: Ostrowski Michał