W obiektywie...

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Konkurs kolęd i pastorałek

 

Regulamin

II Powiatowego Konkursu

Kolęd i Pastorałek

 

Czas i miejsce:

Klasztor OO. Bernardynów w Skępem

14.01.2017r.

 

 

Organizatorzy II Powiatowego Konkursu Kolęd i Pastorałek:

 

Powiat Lipnowski

Miasto i Gmina Skępe

Klasztor OO. Bernardynów w Skępem

 

 

Patronat nad konkursem obejmują:

Starosta Powiatu Lipnowskiego – Krzysztof Baranowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe – Piotr Wojciechowski

Kustosz Sanktuarium Maryjnego w Skępem – O. Dobromił Godzik

 

 

1.Cele Konkursu:

 • Kultywowanie tradycji świątecznych;
 • Upowszechnianie polskich kolęd i pastorałek;
 • Promocja młodych utalentowanych solistów;

 

 

2.Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs dotyczy solistów mieszkających na terenie powiatu lipnowskiego wyłonionych podczas eliminacji na szczeblu gminnym.
 • Warunkiem udziału jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia przez opiekuna konkursu.
 • Każda placówka może zgłosić jednego uczestnika z każdej kategorii wiekowej.
 • Soliści śpiewają do mikrofonu z podkładem muzycznym
  (płyta CD nagrana w formacie audio - należy dostarczyć do 10 stycznia 2017roku) bądź śpiew a’capella.
  Nieprawidłowo zarejestrowany podkład uniemożliwia występ.
 • Uczestnik wykonuje jedną kolędę lub pastorałkę w języku polskim
  czas trwania utworu do 4 minut.
 • Dopuszcza się wykonania do akompaniamentu „na żywo”, jednak ocenie jury podlega tylko śpiew.
 • Ze względu na miejsce konkursu, jakim jest Sanktuarium Maryjne, uczestnicy zobowiązani są do zachowania powagi i szczególnej kultury w miejscu kultu.
 • Organizator zapewnia uczestnikom słodki poczęstunek oraz ciepły napój (dostępny w przerwie na obrady jury) oraz uwrażliwia na panujący w murach klasztoru chłód – opiekunów i rodziców dzieci prosimy o zadbanie o ciepły ubiór dziecka.
 • Przesłuchania konkursowe odbędą się z podziałem na kategorie wiekowe:

 

 • kategoria przedszkolna

  Część I od godz. 9 00 do 12 00 

  • kategoria przedszkolna
  • kategoria klas I
  • kategoria klas II-III

  Część II od godz. 13 00 do 16 00 

  • kategoria klas IV – VI
  • kategoria szkoły gimnazjalne
  • kategoria szkoły ponadgimnazjalne

 

 

 • O udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń - do dnia 6 stycznia 2017r.
 •  
 • na witrynach internetowych:

 www.bernardyniskepe.com

https://www.facebook.com/Sanktuarium-NMP-Skępskiej 

 

10 stycznia 2017 roku zostanie zamieszczona lista zakwalifikowanych do konkursu uczestników i kolejnością wystąpień.

 

 • - Oceny wykonań dokona jury powołane przez organizatora, które wyłoni zwycięzców poszczególnych kategorii oraz przyzna wyróżnienia.
 • - Ocenie Jury podlega:

zgodność doboru repertuaru z regulaminem,

znajomość tekstu,

emisja głosu, dykcja, interpretacja,

stopień trudności utworu oraz ogólny wyraz artystyczny.

 • - Na zwycięzców czekają dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez:
 • Powiat Lipnowski
 • Urząd Miasta i Gminy Skępe
 • Klasztor OO. Bernadynów w Skępem

 

 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

 • Uczestnicy konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w konkursie. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Klasztor OO. Bernardynów na potrzeby organizacji konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora konkursu (w tym na umieszczenie ich na stronach internetowych).

 

 

Nadesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną do dnia 6 stycznia 2017 r. na adres:

 

Klasztor OO. Bernardynów

ul. Klasztorna 5

87 – 630 Skępe

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z dopiskiem: Zgłoszenie na II Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek

Skępe 2017

 
Karta zgłoszeniowa

na II Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek 2017 r.

 

1. Imię i nazwisko:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Wiek uczestnika / klasa

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Instytucja delegująca

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Imię i nazwisko opiekuna / instruktora, nr telefonu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Tytuł kolędy / pastorałki

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Data: ………………………………………                                            pieczęć i podpis

 

 

Uwagi organizatora:

Data nadesłania zgłoszenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data dostarczenia podkładu muzycznego:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne uwagi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

karta zgoszeniowa

 

 

 

Licznik odwiedzin:

0750287
www.bernardyni.pl www.diecezjaplocka.pl Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Projekt i wykonanie: Ostrowski Michał